Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) is jouw samenwerkingspartner op het gebied van cultuureducatie. Het SOC levert een professionele bijdrage aan de persoonlijke en culturele ontwikkeling van jong en oud.

Het SOC geeft advies en biedt producten, diensten en praktische ondersteuning aan alle professionals op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur. Het SOC werkt altijd vanuit jouw vraag. Een team van gedreven vakspecialisten vervult afwisselend de functie van sparringpartner, adviseur, fondsenwerver, projectleider, bemiddelaar, trainer en/of vakdocent.