10 februari Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit I De diepte in

Woensdag 10 februari organiseert het Fonds voor Cultuurparticipatie van 10.00 – 16.15 uur de digitale afsluitende conferentie van deze periode Cultuureducatie met Kwaliteit. Ze blikken in stijl terug en kijken met enthousiasme vooruit, onder de titel ‘De Diepte In’. Ook wij zijn aanwezig met 2 presentaties namelijk Woordenschat & Cultuureducatie en Kunst & Technologie! Ben jij er ook bij? Je hoeft je alleen aan te melden.

Programma | De diepte in met van Engelshoven
Bijna alle sessies tijdens de conferentie zijn aangedragen door het veld. Er zijn presentaties, workshops en sessies. De dag start met een dynamische live talkshow waarin Minister Ingrid van Engelshoven een aantal gasten ontvangt aan haar tafel om mee in te gesprek te gaan, onder leiding van Ruben Maes. Ze ontvangt bijvoorbeeld wethouder Marjolein Moorman, van de documentaire Klassen, over gelijke kansen. Daarna kun je kiezen uit een flink menu vol interessante sessies.

> Klik HIER voor het totale programma en stel na het aanmelden alvast je eigen conferentie samen.
Hieronder vind je de tijden waarop wij te zien zijn:

  • ONDER DE OPPERVLAKTE I PROCES STAAT CENTRAAL: WOORDENSCHAT & CULTUUREDUCATIE 13:00 tot 13:30 uur

Spreker(s)
Lilianne Eijkelenkamp (Servicebureau Onderwijs&Cultuur)
Karin Hoogeveen (Sardes)

Omschrijving
Als Servicebureau Onderwijs&Cultuur combineren we op verschillende scholen taalonderwijs met kunstvakken, waarbij vakdocenten theater, muziek en dans worden ingezet. Zij werken nauw samen met groepsleerkrachten, zodat er een aansluiting is op het reguliere curriculum. De taal- en kunstvakdoelen worden gecombineerd, maar de taaldoelen staan centraal. Dit gebeurt in een ‘schakelklas’ na schooltijd voor een specifieke groep kleuters, maar kan natuurlijk ook onder en na schooltijd voor alle leerlingen.
Samen met Sardes vertellen we graag meer over de totstandkoming van het project Woordenschat en Cultuureducatie, vanuit de praktijk, maar ook vanuit het onderzoek dat Sardes heeft gedaan op het gebied van taalontwikkeling en de inzet van muziek. We delen onze successen en knelpunten, de meerwaarde van de combinatie van taal en cultuureducatie en onze toekomstdromen.
Sardes vertelt over de bevindingen in de schakelklas en de meerwaarde van de combinatie van taal en cultuureducatie.

Type sessie
Interactieve presentatie

  • SPRONG IN HET DIEPE I RUIMTE VOOR HET EXPERIMENT: KUNT & TECHNOLOGIE 14:00 tot 14:30 uur

Spreker(s)
Marjan van Breugel (Servicebureau Onderwijs&Cultuur)
Yarah Winkelaar (Servicebureau Onderwijs&Cultuur)

Omschrijving
Kunst & technologie als verrijking van de kunstdisciplines, dat is hoe we als Servicebureau Onderwijs&Cultuur naar dit thema kijken. Dat is zeker niet nieuw. Maar we denken dat het interessant is om een inkijkje te geven hoe we het ontwerpproces als organisatie hebben doorlopen.
We maken zichtbaar wat de mogelijkheden van Kunst & technologie zijn voor culturele organisaties, kinderopvang en basisonderwijs en laten zien hoe het in de dagelijkste praktijk vorm kan krijgenDe presentatie begint met het tot stand komen van onze visie en we geven twee praktijkvoorbeelden. Eén voorbeeld vond plaats op de BSO, het andere in het SBO. Binnen het SBO nemen we je vanuit dit voorbeeld ook mee in onze werkwijze binnen Cultuureducatie met Kwaliteit. Uiteraard vertellen we niet alleen wat goed ging, maar ook waarin we nog zoekende zijn. Tot slot zetten we een stip op onze horizon.

Type sessie
Interactieve presentatie

Terugkijken
Sessie gemist? Alle sessies, op de workshops na (i.v.m. de privacy van de deelnemers), worden binnen een week op het platform geplaatst en zijn nog 3 maanden terug te kijken.

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een samenwerkingsproject tussen het Ministerie van OCW, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij verbinden de culturele sector met het onderwijs en werken op een toegankelijke en inspirerende manier samen met alle penvoerders. Wij zijn voeren CmK uit in opdracht van de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Alblasserdam en Ridderkerk.