21 scholen doen mee aan Dordrecht 800 jaar Stad!

Wij zijn trots en enthousiast: in 2020 doen 21 scholen mee aan de onderwijsprojecten 800 jaar Stad. Dat zijn ruim 4.800 leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs in Dordrecht. In januari gaan wij langs de scholen om de intentieverklaring te laten tekenen. In februari start het eerste vo project, in maart het eerste po project en alle andere projecten vinden daarna plaats tot en met december 2020. Heel het jaar door word je op de hoogte gehouden van de projecten 800 Jaar Stad.

Deelnemende scholen

Deze basisscholen doen mee: Statenschool, Het Kompas, De Bever, Wantijschool, De Griffioen, Mozaiëk, Mondriaan, De Albatros, John F. Kennedyschool, De Driehoek, De Keerkring, De Meridiaan, Dubbeldam, Het Kristal en de Julianaschool. En zes scholen in het voortgezet onderwijs: Stedelijk Dalton Vakcollege, Stedelijk Dalton Kapteynweg, Insula College Halmaheiraplein, Wartbug College Marnix, Wellant vmbo en mavo Dordrecht en Yulius Het Tij.

2020 in het teken van 800 jaar Stad
In 2020 viert gemeente Dordrecht 800 jaar Stadsrechten. Door die rechten werd Dordrecht de eerste echte stad in het graafschap Holland. De bewoners vormen het hart van de stad, dus viert Dordrecht dat feit in de eerste plaats met hen, jong en oud. Saamhorigheid en hun band met de stad staan dit jaar voorop. Ook voor leerlingen in het primair, voortgezet en het speciaal onderwijs. En dat is wat wij in opdracht van de gemeente Dordrecht gaan doen. Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur jaagt de onderwijsprojecten in het kader van 800 jaar stad aan, bemiddelt en ondersteunt.

Het overkoepelende thema 800 Jaar Stad is vertaald naar twee aansprekende onderwerpen:

  • Dordtse verhalen
    Wie en wat maakt Dordrecht zo bijzonder? Verhalen over het verleden (story telling), heden maar ook nieuwe verhalen over de toekomst, over waar we naartoe willen met de buurt, de wijk of de stad (story building).
  • Dordtse Helden
    Helden zijn niet alleen de Dordtenaren die grote bekendheid genieten en (inter)nationaal kleur aan de stad geven, maar ook Dordtenaren die buiten de schijnwerpers iets voor anderen doen.

Samenwerking
De projecten worden zoveel mogelijk zelf georganiseerd door de onderwijslocaties in samenwerking met kleinschalige culturele en maatschappelijke organisaties in de stad op het gebied van natuur, sport & bewegen, techniek en cultuureducatie (muziek, dans, theater, kunst & design, letteren, erfgoed en media).