27 leerlingen ’t Kofschip krijgen 1e muziekworkshop vernieuwd Cultuurmenu Papendrecht

Maandag 10 februari krijgen 27 leerlingen groep 5/6 van basisschool ’t Kofschip de muziekworkshop World Beatz & P-Bone van muziekvereniging Excelsior. Dit is de allereerste workshop uit het vernieuwde Cultuurmenu Papendrecht. Samen met wethouders Cultuur (Corine Verver) en Onderwijs (Kees de Ruijter) lanceren deze leerlingen om 10.15 uur officieel het vernieuwde Cultuurmenu Papendrecht. Cultuurmenu Papendrecht is vanaf 10 februari te vinden op cultuurmenupapendrecht.nu en zet in op leren over, door én met cultuur. Hierbij staat kennismaking met de lokale culturele omgeving centraal.

Cultuurmenu Papendrecht
Cultuurmenu Papendrecht is voor alle basisscholen én het speciaal onderwijs in Papendrecht de online plek voor actueel aanbod binnen cultuureducatie. Het is een website waarop culturele activiteiten onder schooltijd staan van culture organisaties in Papendrecht. De activiteiten sluiten aan bij binnenschoolse thema’s. Het werkt met een schema waarin twee jaarlijks de disciplines Theater, Dans, Beeldend, Maakonderwijs en Muziek aan bod komen. Het is naast vast aanbod ook mogelijk om te kiezen voor maatwerk. De culturele partners van Cultuurmenu Papendrecht zijn Jeugdtheaterschool Papendrecht, Bibliotheek AanZet, muziekvereniging Excelsior en Theater de Willem.

Samenwerking
Cultuurmakelaar Papendrecht, Lilianne Eijkelenkamp “Afgelopen jaar heeft Cultuurmakelaar Papendrecht in opdracht van gemeente Papendrecht samen met de basisscholen, het speciaal onderwijs en culturele organisaties in Papendrecht gewerkt aan de vernieuwing van het Kunstmenu Papendrecht. Dit heeft geleid tot het nieuwe Cultuurmenu Papendrecht. Iets waar ik erg trots op ben en dan vooral over hoe er werd samengewerkt tussen de scholen en de organisaties. Deze samenwerking komt jaarlijks terug in het wisselende actuele project dat voor groep 7/8 ontwikkeld wordt.”

Cultuurmakelaar Papendrecht
De Cultuurmakelaar wordt door het Servicebureau Onderwijs&Cultuur uitgevoerd in opdracht van de gemeente Papendrecht, domein Cultuur. De Cultuurmakelaar stimuleert cultuureducatie en cultuurparticipatie in Papendrecht in het algemeen en in het bijzonder onder kinderen, jongeren en kwetsbare doelgroepen. De Cultuurmakelaar levert een concrete bijdrage aan de uitvoering van de cultuuragenda 2018-2022 Papendrecht. Hierbij is de Cultuurmakelaar verantwoordelijk voor het ophalen van vragen, wensen en behoeften bij de doelgroepen en het maken van verbindingen.