Atelier Licht en Elektriciteit op de Kameleon

Dit schooljaar heeft de expertgroep Kunst en Cultuur van sbo De Kameleon uit  Papendrecht samen met ons een op maat gemaakte leerlijn ontworpen waarin Kunst, Wetenschap en Technologie samen komen. Het proces van verwonderen, ontdekken en zelf experimenteren staat in de leerlijn centraal. Dit keer geen kant en klaar eindproduct maar juist aandacht voor het proces.

Atelierweken
Kunst & Cultuur neemt een grote plek in binnen de school. Jaarlijks maken de leerlingen tijdens de atelierweken kennis met verschillende technieken en beeldaspecten. Met de uitbreiding van deze leerlijn krijgt beeldende vorming een mooie verdieping en Wetenschap en Technologie een mooie plek binnen ons onderwijs. We zijn gestart met een digitale opening. De komende weken maken we samen met vakdocenten kennis met licht en elektriciteit, laten we ons verwonderen, ontdekken we samen en experimenteren we met een eigen schimmenspel.