Bezoek conferentie “Next Stop”

Op woensdag 10 april hebben medewerkers Pieter-Jan den Hartigh en Yarah Winkelaar van het Servicebureau Onderwijs&Cultuur de conferentie “Next Stop” bezocht. Deze conferentie stond in het teken van kunst en cultuur binnen het speciaal onderwijs.

Waar ging de conferentie over?

Er bevinden zich ruim 67.000 kinderen in het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO). Voor deze kinderen, kinderen die passend onderwijs verdienen en voor alle volwassenen met een beperking, is het noodzakelijk dat je alle kansen krijgt om je creatief en cultureel te ontwikkelen op school en in de vrije tijd.

Tijdens deze conferentie konden drie verschillende workshops worden gevolgd. Elke workshop was onderdeel van een route. Afhankelijk van de behoefte van de bezoeker, werd de focus gelegd op: verwonderen, verstevigen, verdiepen of verankeren.

Kijk voor alle informatie op de website van Next Stop.

Wat doet het servicebureau Onderwijs&Cultuur met SBO en SO?

Het servicebureau Onderwijs&Cultuur werkt op verschillende manieren met en binnen het SO en SBO:

  • In school waarbij er lessen gegeven worden onder schooltijd en kunst en cultuur ingezet worden als middel om de doelgroep te ‘empoweren’ en extra sociale en praktische vaardigheden bij te brengen.
  • Na school waarbij er lessen gegeven worden als vrijetijdsbesteding waarbij de doelgroep (ongemerkt) extra sociale en praktische vaardigheden mee krijgt.
  • Op locatie in de wijk als vakantie activiteiten voor de doelgroep.
  • Als middel waarbij kunst en cultuur ingezet wordt voor (bijvoorbeeld) taalontwikkeling bij vluchtelingen kinderen.
  • Door deskundigheidsbevorderingen aan leerkrachten te geven binnen het speciaal onderwijs waarbij de inzet van kunst en cultuur benadrukt wordt ter bevordering van de ontwikkeling van de doelgroep.

Wat vonden de medewerkers?

Onze medewerker Yarah Winkelaar is binnen het Servicebureau Onderwijs& Cultuur het aanspreekpunt voor het speciaal basis onderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO). Zij bezocht de conferentie ter inspiratie en om meer kennis op te doen over het werken met deze bijzondere doelgroep.

“Ik vond de conferentie erg inspirerend. Naast dat het organisatorisch goed in elkaar stak, was de dag gevuld vol passende workshops en inspirerende optredens. Dat heeft me laten realiseren dat het inzetten van rolmodellen met dezelfde achtergrond als de kinderen uit het SBO en SO vaker moet gebeuren. Het gaat namelijk niet altijd om het optreden, maar ook om het verhaal en de persoon er achter. Daarnaast heeft de conferentie mij doen realiseren dat we in de gemeente Dordrecht zeker al een stap in de goede richting hebben gezet als het aankomt op SBO en SO.” – Yarah Winkelaar

Onze medewerker Pieter- Jan den Hartig is coördinator primair onderwijs. Daarbij hoort ook het speciaal basis onderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO). Daarnaast programmeert Pieter- Jan voor Toppie Dordrecht vakantie evenementen voor kinderen uit het SBO en SO. Ook is er de ambitie om in de gemeente Dordrecht meer participatieprojecten op te zetten waarbij verschillende doelgroepen samen komen met kinderen uit het SBO en SO in de wijk. Hij bezocht de conferentie ter inspiratie en om kennis op te doen.

“Ik heb de conferentie als zeer prikkelend ervaren. Voornamelijk de plenaire bijeenkomsten waren erg motiverend en overweldigend. Tijdens de muzikale intermezzo’s vond ik het mooi om te merken dat ik zonder woorden gegrepen kon worden. Zo blijkt het maar weer hoe belangrijk een middel als muziek is voor de expressieve uiting van een mens. Zeker bij een doelgroep die vaak (onbedoeld) op voorhanden een stempel opgedrukt krijgt, is het mooi om te zien hoe juist de kwaliteiten centraal stonden tijdens deze conferentie en niet de beperkingen.” – Pieter- Jan den Hartigh