Kennisplaats

Oplaadpunt: expertmeeting voor kunstdocenten

Op dinsdag 29 januari organiseert het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) ‘Oplaadpunt’, een expertmeeting voor kunstdocenten. Een moment om even op te… 

SOC kijkt terug op geslaagd seminar

Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur SOC brengt leerkrachten, icc-ers, directeuren, schoolbesturen, studenten, beleidsmedewerkers en medewerkers educatie samen tijdens seminar op 12 september.… 

12 september seminar (Cultuur)Onderwijs van de toekomst

Op woensdag 12 september organiseert het Servicebureau Onderwijs&Cultuur het Seminar (Cultuur)Onderwijs van de toekomst in het Energiehuis, in Dordrecht. Dit… 

Word ICC’er bij jou op school

Als Intern Cultuur Coördinator (ICC’er) heb je binnen het schoolteam een aantal bijzondere taken. Je maakt leerlingen, collega’s, directie en… 

Kaart Cultuurparticipatie voor ouderen in Dordrecht

Tijdens het symposium 'Waardevolle verbindingen voor ouderen' op 11 juli is de kaart Cultuurparticipatie voor ouderen in Dordrecht gelanceerd. Deze… 

Terugblik symposium waardevolle verbindingen voor ouderen

Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) wil partijen bewust maken van de meerwaarde van kunst en cultuur in het sociaal maatschappelijk domein.… 

nota Cultuur in een open samenleving 2018-2021

Minister Van Engelshoven heeft maandag 12 maart 2018 haar nieuwe cultuurbeleid 2018 – 2021 gepresenteerd. Bij deze de nieuwe nota… 

Ervaringen als cultureel kenniscentrum

Cultuurschakel, KCR en Mocca hebben samen een artikel geschreven over hun ervaringen als kenniscentrum. Hoe brengen zij cultuuronderwijs op een… 

Inspiratiegids voor lokaal beleid

Werken met kunst en cultuur draagt bij aan de preventie van zorg, stimuleert participatie en helpt mensen bij zingeving. Dat… 

Magazine Cultuurcoördinator NL

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie.… 

Oudere berichten