Kennisplaats

Inspiratiegids voor lokaal beleid

Werken met kunst en cultuur draagt bij aan de preventie van zorg, stimuleert participatie en helpt mensen bij zingeving. Dat… 

Magazine Cultuurcoördinator NL

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie.… 

Mark Mieras over de Kracht van verbinden

Tijdens het Seminar Onderwijs&Cultuur op 29 maart 2017 luisterden de deelnemers naar een lezing van Mark Mieras. Mark Mieras is… 

Nieuwere berichten