Kennisplaats

Terugblik symposium waardevolle verbindingen voor ouderen

Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) wil partijen bewust maken van de meerwaarde van kunst en cultuur in het sociaal maatschappelijk domein.… 

nota Cultuur in een open samenleving 2018-2021

Minister Van Engelshoven heeft maandag 12 maart 2018 haar nieuwe cultuurbeleid 2018 – 2021 gepresenteerd. Bij deze de nieuwe nota… 

Ervaringen als cultureel kenniscentrum

Cultuurschakel, KCR en Mocca hebben samen een artikel geschreven over hun ervaringen als kenniscentrum. Hoe brengen zij cultuuronderwijs op een… 

Inspiratiegids voor lokaal beleid

Werken met kunst en cultuur draagt bij aan de preventie van zorg, stimuleert participatie en helpt mensen bij zingeving. Dat… 

Magazine Cultuurcoördinator NL

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie.… 

Mark Mieras over de Kracht van verbinden

Tijdens het Seminar Onderwijs&Cultuur op 29 maart 2017 luisterden de deelnemers naar een lezing van Mark Mieras. Mark Mieras is…