Cultuur Dichtbij – Papendrecht

Cultuur Dichtbij is een product waarbij culturele activiteiten worden ingezet om bij te dragen aan de positieve gezondheid voor (kwetsbare) ouderen.

Cultuur inzetten voor ouderen
Wil jij als Zorg & Welzijn organisatie een actieve bijdrage leveren aan de positieve gezondheid van (kwetsbare) ouderen of verdieping van je huidige (culturele) activiteiten? Of wil je als gemeente advies over hoe kunst en cultuur de positieve gezondheid van( kwetsbare) ouderen kan versterken? Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur organiseert culturele activiteiten voor (kwetsbare) ouderen. De Cultuurmakelaar Papendrecht denkt graag mee, geeft advies over de mogelijkheden en verbindt met eventuele geschikte samenwerkingspartners.

Meerwaarde kunst & cultuur voor (kwetsbare) ouderen
De ouderen van nu worden aanzienlijk (gezonder) ouder dan voorgaande generaties. Dit betekent dat een grotere groep mensen steeds langer zelf regie over het leven voert. Hoe houden we deze groep zo gezond mogelijk en verbeteren we hun kwaliteit van leven?

Verbeteren kwaliteit van leven
Bewegen en kunstbeoefening blijken belangrijke middelen om de zelfredzaamheid van de ouder wordende mens te stimuleren en te vergroten. Volgens diverse onderzoeken zijn bewegen en cultuurparticipatie uitstekende instrumenten om ouderdomsziekten te voorkomen en te vertragen. Om zo veel mogelijk de vruchten te plukken van de talloze nieuwe initiatieven en samenwerking te bevorderen, is onderlinge  informatie en kennisdeling van groot belang.

Culturele activiteiten
Wij organiseren uiteenlopende activiteiten op het gebied van muziek, beweging, dans, theater en kunst&design voor (kwetsbare) ouderen. Deze vinden plaats op een locatie van jouw organisatie of in je gemeente en worden uitgevoerd door ervaren, lokale kunstprofessionals.

Contact
Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op via cultuurmakelaar@onderwijs-cultuur.nl