Cultuur, Zorg en Welzijn

Workshops bij zorginstellingen

Doelgroep
Kinderen en (jong)volwassenen binnen een zorginstelling

Doel
Het bieden van cultuureducatie als middel voor maatschappelijke doelstellingen.

Intro
Creativiteit vanuit de cultuursector kan een rol spelen binnen belangrijke maatschappelijke thema’s. Wanneer de cultuur-, zorg- en welzijnssector samenwerken, kunnen zij hun krachten bundelen en mooie resultaten behalen.

Omschrijving
Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) biedt advies en ondersteuning bij het ontwikkelen en organiseren van workshops en projecten met sociaal maatschappelijke doelstellingen.

Trivium
Het SOC verzorgt diverse workshops voor Trivium in Dordrecht. Trivium biedt opvoedhulp en jeugdhulp als opgroeien en opvoeden niet meer vanzelf gaan. Deze hulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders. Onder andere voor jongeren die nog wel leerplichtig zijn, maar door uiteenlopende redenen niet meer kunnen participeren in het reguliere onderwijs. Denk hierbij aan workshops rap, graffiti, striptekenen en hiphop.

Philadelphia
Philadelphia is een landelijke zorginstelling. Zij begeleidt mensen met een verstandelijke beperking van alle leeftijden en er zijn ruim 450 locaties door heel Nederland. Voor de locaties in Dordrecht en Sliedrecht organiseert het SOC regelmatig workshops zoals djembé en zang.

Het SOC adviseert graag over de mogelijkheden.