Cultuurprojecten op de Julianaschool Dordrecht

De Julianaschool in Dordrecht is in schooljaar 2018-2019 met een doorgaande leerlijn cultuureducatie gestart. De school heeft sinds dit schooljaar een icc-er en een cultuurwerkgroep. 

Jaarlijks cultuurproject
De werkgroep benadrukt vaak de hoge werkdruk bij het team, de focus ligt daarom op het ontwikkelen van een jaarlijks terugkerend en schoolbreed cultuurproject dat drie weken duurt. Hierin komen door een roulatiesysteem per bouw zo veel mogelijk verschillende kunstdisciplines en technieken aan bod. De werkgroep hoopt in de toekomst de culturele vakken wat meer terug te laten keren in het onderwijsaanbod zelf.

Cultuurproject 2019
Het cultuurproject dat eind 2019 plaats vond had als thema ‘Wereld’. De daaraan voorafgaande teamtraining voor leerkrachten is ingezet voor meer kennis over het creatief proces en het ontwikkelen van een eigen creatieve lessen binnen de verschillende disciplines. Het cultuurproject werd groots geopend op het schoolplein, waarbij de leerlingen welkom werden geheten als op een vliegveld en met hun ticket en paspoort naar de juiste klas begeleid werden door een stewardess-juf. De ontwikkelde creatieve lessen hebben de leerkrachten in de projectweek met de leerlingen uitgewerkt. Voor de afsluiting van het project werden enkele vakdocenten ingezet voor de workshops handlettering, actionpainting, djembé en dans.

Cultuurproject 2020
Het tweede cultuurproject in 2019-2020 is ook begeleid door de projectleider vanuit CmK. Het project had als thema ‘Middeleeuwen’ en werd ook meteen de grote kick-off voor het stedelijke project ‘800 jaar Dordrecht’. De burgemeester opende het cultuurproject en de leerkrachten speelden korte scenes uit belangrijke verhalen van Dordrecht na. De tweede teamtraining was dan ook weer voorafgaand hieraan ingezet, en voorzag het team van handvatten over het spelen en doceren binnen theater en dans. Als uitgangspunt voor de drie projectweken waren er zes Dordtse verhalen in een nieuw jasje gestoken, waarbij de Grote Kerk de rol van verteller had en elke groep een creatieve uitwerking van een verhaal zou maken. Voor de afsluiting zouden de leerlingen allemaal een rondleiding door Dordrecht krijgen, met middeleeuwse muziek rondom de Grote kerk. Helaas heeft de afsluiting niet plaats kunnen vinden vanwege het uitbreken van de Coronacrisis. Er wordt nog gekeken in hoeverre dit naar september 2020 geplaatst kan worden.