Doorgaande Leerlijn

Een doorgaande leerlijn cultuureducatie op jouw school

Doelgroep
Directie, ICC’ers, IB’er en werkgroep cultuureducatie

Doel
Het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn cultuureducatie voor jouw school

Intro
Steeds meer scholen maken een bewuste keuze om cultuureducatie (muziek, theater, dans en/of beeldend) te verankeren in hun onderwijsprogramma middels een doorgaande leerlijn.

Omschrijving
Het deelproject Doorgaande Leerlijn heeft als doel om op jouw school, in samenwerking met een projectleider van het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC), een eigen doorgaande leerlijn cultuureducatie te ontwikkelen. De projectleider heeft kennis van bestaande landelijke, regionale en reeds ontwikkelde lokale leerlijnen.

Met de werkgroep cultuureducatie op jouw school wordt gekeken welke opbouw, leerlijn of combinatie van leerlijnen past bij de visie, het beleidsplan en werkwijze van de school.

Dit doen we door:

  • 10 werksessies met een ervaren projectleider
  • 2 teamtrainingen naar keuze
  • 1 project voor leerlingen

Het programma verloopt als volgt:

  • Fase 1: visieontwikkeling, ambitiegesprekken en oriënteren op de mogelijkheden
  • Fase 2: keuzes maken uit alle opties en gewenste resultaten vaststellen
  • Fase 3: vastleggen en implementatie

Uitvoerende organisatie
Servicebureau Onderwijs&Cultuur