Dordts Leerprogramma in het NRC!

Kansengelijkheid bevorderen van leerlingen op Dordtse basisscholen. Dat is het doel van het Dordts Leerprogramma (DLP): een programma onder schooltijd op het gebied van sport, cultuur, techniek, natuur en milieu. In eerste instantie komen elf scholen en veertien schoollocaties in aanmerking om te starten met het Dordts Leerprogramma. Het gaat om de wijken Krispijn, Crabbehof, Wielwijk en de Staart.

‘Elk kind moet veilig, gezond, kansrijk en met veel plezier kunnen opgroeien in Dordrecht. We willen kinderen optimale kansen bieden om zichzelf, hun talenten en mogelijkheden en de wereld om hen heen te ontdekken.’ Onderwijsvisie Dordrecht 2020-2030.

10 jaar investering basisscholen Dordrecht
Gemeente Dordrecht investeert tien jaar lang in basisscholen in achterstandswijken, in kinderen én hun ouders.

  • Lees HIER het interview met Peter Heijkoop, wethouder Onderwijs, Sandra Nederlof, directeur IKC De Regenboog en Suzanne van Burik, directeur Kindercampus De Albatros in het NRC van 29 november over het Dordts Leerprogramma

Samenwerking
Elke school kiest zelf hoe de verlengde onderwijstijd ingevuld wordt en met wie ze willen samenwerken. De vraag wordt opgehaald bij de scholen en uitgezet bij de samenwerkingspartners Sport en Cultuur door de makelaars Sport en Cultuur en Techniek. Bij een match brengen de sportregisseurs en het Servicebureau Onderwijs&Cultuur de partijen samen.