Dordts Leerprogramma weer van start!

Van 7 t/m 9 september is er op de Kindercampus Wantijschool (locatie Noordhove en Maasstraat) en IKC de Regenboog de Staart  (locatie Volkerak) het Dordts Leerprogramma (DLP) gestart met dans-, theater- en beeldende lessen. Het Dordts Leerprogramma ondersteunt 11 basisscholen tien jaar lang op het gebied van taal-, sociaal emotioneel- en brede ontwikkeling middels sport, cultuur, natuur en ICT. SOC heeft binnen DLP de rol als sparringpartner, adviseur binnen cultuur en is verantwoordelijk voor de monitoring van het DLP.

Kindercampus Wantijschool

Op de Wantijschool, locatie Maasstraat, begon de dag voor de groepen 3 en 4 met een les van beeldend vakdocent Jørgen Snoep. De leerlingen gingen tijdens de les nadenken over wat creativiteit nou eigenlijk is en met welke materialen zij zouden willen werken. Op basis van deze informatie en de thema’s van de school gaat Jørgen de beeldende lessen voor de komende 16 weken vormgeven. De groepen 5 t/m 8 gingen daarna ook aan de slag met beeldende vormgeving.

De kleuters mochten de dag beginnen met dansdocent Lucca van der Ploeg. Bij de danslessen werd er ook een koppeling gemaakt met de binnen schoolse thema’s maar dan vanuit de woordenschat methode. Lucca gaat tot en met eind januari met de leerlingen aan de slag om nieuwe woorden via dans aan te leren, hierbij maakt zij gebruik van de methodiek Viertakt van Verhallen.

IKC de Regenboog

Bij IKC de Regenboog de Staart, locatie Volkerak, begonnen vrijdag na school de dans- en theaterlessen, in het kader van de brede ontwikkeling onder het DLP. De groepen 3 en 4/5 kregen afwisselend 45 minuten dansles van Lucca van der Ploeg en theaterles van Yara van Engelen. De eerste les was een fijne kennismaking met de leerlingen en de vakdocent maar ook met de disciplines zelf. Niet voor iedereen was het nieuw, de leerlingen van groep 3 kenden juf Lucca nog van de danslessen uit groep 2! Deze groepen krijgen les tot en met januari, daarna mogen de groepen 6 – 8 zich tot de zomer verheugen op de DLP lessen!