Online bijeenkomst Dordts Leerprogramma

‘Elk kind moet veilig, gezond, kansrijk en met veel plezier kunnen opgroeien in Dordrecht. We willen kinderen optimale kansen bieden om zichzelf, hun talenten en mogelijkheden en de wereld om hen heen te ontdekken.’ Onderwijsvisie Dordrecht 2020-2030

De Dordtse basisscholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente Dordrecht hebben afgesproken dat zij zich samen inzetten voor gelijke kansen voor alle kinderen in de stad. De partijen willen dat kinderen aan het einde van de basisschool doorstromen naar het vervolgonderwijs dat het beste aansluit bij hun capaciteiten en talenten, ongeacht hun achtergrond. De afspraken zijn vastgelegd in een ambitieuze Onderwijsvisie voor de periode 2020-2030.

Er is gekozen voor onderwijstijdsverlenging om kansengelijkheid op de basisscholen te bevorderen. Onder de naam Dordts Leerprogramma komen in eerste instantie elf scholen in aanmerking om te starten met het programma. Het gaat om de wijken Krispijn, Crabbehof, Wielwijk en de Staart,  waarin er procentueel gezien meer kinderen een leerachterstand hebben. ‘Wij willen de groei van de kansenongelijkheid in Dordrecht doorbreken en er voor zorgen dat de generatie kinderen van nu met een hoger opleidingsniveau uitstroomt richting de arbeidsmarkt.’ Onderwijsvisie Dordrecht 2020-2030

Programma
Op 19 april is een online programma georganiseerd om deze scholen te inspireren met landelijke voorbeelden van Onderwijstijdverlenging en de gelegenheid te geven om met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst wordt geopend door Peter Heijkoop (gemeente Dordrecht). Vervolgens beantwoorden Serge Bomius (gemeente Dordrecht) en Karin Hoogeveen (Sardes) zoveel mogelijk ingezonden vragen. Daarna volg je twee presentaties naar keuze. Tot slot ga je met elkaar in gesprek in kleinere groepen. We sluiten de ochtend gezamenlijk af.

Presentaties

 1. LeerKansenProfiel (LKP) – Den Haag
  Taal en talentontwikkeling staan centraal. LPK biedt scholen meer tijd voor taal, maar ook voor kunst, science en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
  Met Karin Hoogeveen (onderzoeksbureau Sardes) en José Oliehoek (basisschool ’t Palet)
 2. Brede School Academie (BSA) – Utrecht
  De BSA is een intensief naschools programma waarin vrij lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding en kennis van de wereld centraal staan.
  Met Kees Broekhof (onderzoeksbureau Sardes) en Monique Walet (BSA)
 3. Nationaal Programma – Rotterdam Zuid (NPRZ)
  De dagprogrammering van Rotterdam Vakmanstad richt zich op het behalen van goede onderwijsresultaten, bredere vorming en een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen waarbij creativiteit, samenwerken en kritisch denken centraal staan.
  Met Rachid el Ousrouti (Rotterdam Vakmanstad)
 4. SchoolPlus – Zoetermeer
  Basisschool Florence Nightingale werkt met SchoolPlus, een bijzonder onderwijsconcept, in samenwerking met de gemeente en Kern Kinderopvang. Maximale ontwikkeling van kinderen staat voorop.
  Met Thelma Holwijn (OPOZ) en Raymond Lemmens (muziekdocent)