Een stevige basis voor cultuureducatie

Het hele jaar meerdere vakdocenten op jouw basisschool

Doelgroep
Leerlingen van het speciaal primair onderwijs

Doel
Het structureel bieden van professionele cultuureducatie door de inzet van één of meerdere vakdocenten op school.

Intro
Naast de bestaande reguliere bekostiging, biedt de overheid voor basisscholen met leerlingen met een onderwijsachterstand een aanvullende financiering. Deze ‘gewichtenregeling’ bepaalt of een school extra middelen krijgt om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen.

Omschrijving
OBS De Albastros in Dordrecht gebruikt deze middelen voor de wekelijkse inzet van vakdocenten op het gebied van cultuureducatie. De leerlingen (met uitzondering van de kleutergroepen) krijgen elke maandagmiddag in blokken van zes weken één uur les van een voor hen bekende vakdocent. Zij volgen lessen op het gebied van beeldend, theater, film, fotografie, muziek en dans. Hierdoor leren zij gedurende hun schoolloopbaan uiteenlopende technieken en vaardigheden binnen meerdere disciplines. Maar nog belangrijker: de lessen doen structureel aanspraak op alle ontwikkelingsgebieden van de leerlingen, waardoor zij zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen. Heb je als school interesse in een stevige basis voor cultuureducatie? Het SOC adviseert graag over de mogelijkheden.

Uitvoerende organisatie
Servicebureau Onderwijs&Cultuur