Geminicollege en Farelcollege naar Theater het Plein vanaf 15 t/m 20 december

THEATERGROEP PLAYBACK IN THEATER HET PLEIN

Vanaf vrijdag 15 t/m woensdag 20 december, de laatste week voor de kerstvakantie komen het Gemini College en het Farelcollege naar Theater Het Plein voor een interactieve theatervoorstelling van Theater PlayBack. De voorstellingen ‘Like’ en ‘Rijk’ worden gespeeld voor scholieren van verschillende leerjaren. Het Servicebureau Onderwijs & Cultuur organiseert de voorstellingen.

Over PlayBack
Theatergroep PlayBack maakt maatschappelijke thema’s zoals pesten, liefde en geld bespreekbaar voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Pittige en actuele onderwerpen die een grote rol spelen in het leven van jongeren worden door interactief theater bespreekbaar gemaakt. PlayBack maakt interactief en herkenbaar theater voor jongeren over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn, zoals seksualiteit, alcoholgebruik, geld, vriendschap en groepsdruk. Na een theatervoorstelling volgt een interactief gedeelte waarbij leerlingen binnen een veilige omgeving worden uitgenodigd tot een open gesprek en discussie. Klik HIER voor meer informatie.

PlayBack speelt vaak op scholen, maar om de leerlingen een echte theaterzaal te laten ervaren, worden de voorstellingen in Theater Het Plein georganiseerd. Deze voorstellingen worden deels vergoed door subsidie van de Gemeente Ridderkerk. Ook het Maximacollege krijgt bezoek van Theater Playback, zij komen in januari op school twee voorstellingen spelen.

Jongerenvoorstelling Like
De rauwe voorstelling ‘Like’ geeft goed weer hoe het kan gaan bij vriendschappen, groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de invloed van sociale media hierop. Leerlingen worden geconfronteerd met de emotionele gevolgen van pesten.

PlayBack maakt met deze interactieve voorstelling pesten, een belangrijk thema voor jongeren, bespreekbaar. We willen zowel pesters, gepeste jongeren en omstanders bewustmaken van groepsdruk en rolpatronen. Hiermee bieden we leerlingen en docenten inzicht in pestgedrag en waar hun eigen verantwoordelijkheid ligt.

Jongerenvoorstelling Rijk
De nieuwe voorstelling ‘Rijk’ laat zien hoe financiële verschillen onder jongeren hun positie in de groep kunnen bepalen. Een interactieve voorstelling over geld en imago.

Voor jongeren op de middelbare school wordt geld steeds belangrijker. Om vrienden te trakteren, lunch te kopen in de supermarkt en je imago te upgraden met kleren en hippe gadgets. Toch heeft geld in ieder gezin een andere betekenis. Wat doe je als jij iets wel kunt betalen en de ander niet? En als jij geld leent, hoe snel betaal jij dat dan weer terug? Het publiek wordt uitgenodigd op de vloer en geeft de personages tips om beter hun grenzen aan te geven. Deze werkwijze zorgt ervoor dat scholieren weerbaarder worden en beter voorbereid zijn op hun financiële zelfstandigheid.