Geslaagd seminar ‘waardevolle verbindingen’ in het Dordrechts Museum

Donderdag 11 juli bracht het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) 80 professionals uit  zorg & welzijn, gemeente en kunst samen tijdens de 2e editie van het seminar Waardevolle verbindingen voor kwetsbare ouderen. Dit seminar vond plaats in het Dordrechts Museum. Tijdens deze editie waren er drie invalshoeken met inspiratiesessies van zowel landelijke als Dordtse organisaties. Wat zijn de (toekomstige) ontwikkelingen voor deze brede doelgroep binnen de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Ridderkerk, Alblasserdam en Sliedrecht? En wat kunnen de professionals meenemen voor hun eigen programmering voor deze doelgroep. Doel van het seminar was inspiratie, kennisdeling & netwerken.

Ouderenpanel en Versjes van Lars
Aan acht ouderen was gevraagd om ook deel te nemen aan de middag. Deels vaste deelnemers van de culturele programmering voor ouderen ‘Cultuur Dichtbij’ en deels zeer actieve cultuurliefhebbers. Zij werden gevraagd mee te denken over de culturele programmering voor ouderen. Daarnaast maakte Lars van der Werf verslag van de middag door persoonlijke gesprekken te verwerken in versjes op zijn typemachine.

Inspiratiesessies
Het Dordrechts Museum nam de professionals mee in een korte Verwondering-rondleiding. Mensen uit het vakgebied ervaarden zo zelf hoe ouderen met dementie samen met hun dierbaren de kracht van kunst beleven. Het Zeeuws Museum sloot  aan en vertelde over hun zusterproject ‘Onvergetelijk Zeeuws Museum’ en ‘Huis van Herinnering’. De GGD Zuid-Holland-Zuid gaf  door middel van Virtual Reality brillen de beleving mee hoe het is om dement te zijn. Ook Het Parkhuis, Het Spectrum, Kunstkracht 55+, Schouwburg Kunstmin, Gouden Dans, Cultuur Dichtbij en Prima Bezoek deelden hun ervaring met kunst & cultuur in de inspiratiesessies. Kortom, het was een divers programma en tijdens de borrel gonsde het van de nieuwe onderlinge verbindingen!

Meerwaarde kunst & cultuur voor kwetsbare ouderen
De ouderen van nu worden aanzienlijk (gezonder) ouder dan voorgaande generaties. Dit betekent dat een grotere groep mensen steeds langer zelf regie over het leven voert. Hoe houden we deze groep zo gezond mogelijk en verbeteren we hun kwaliteit van leven? Bewegen en kunstbeoefening blijken belangrijke middelen om de zelfredzaamheid van de ouder wordende mens te stimuleren en te vergroten. Volgens diverse onderzoeken zijn bewegen en cultuurparticipatie uitstekende instrumenten om ouderdomsziekten te voorkomen en te vertragen. Om zo veel mogelijk de vruchten te plukken van de talloze nieuwe initiatieven en samenwerking te bevorderen, is onderlinge  informatie en kennisdeling van groot belang.

Partijen bewust maken
Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur wil partijen bewust maken van de meerwaarde van kunst en cultuur in dit sociaal maatschappelijk domein. Daarom organiseert het SOC jaarlijks een seminar voor professionals in de zorg, gemeente en kunst. Een mooie middag met bijzondere ontmoetingen. Dit keer georganiseerd samen met het Dordrechts Museum.