Geslaagde training Woordenschat & Cultuureducatie: hoe maak je een goede woordenschatles?

Op woensdag 27 januari kwamen 22 vakdocenten dans, muziek en theater online voor de training Woordenschat & Cultuureducatie. In 2,5 uur deelde trainer Charlotte Willems haar kennis vanuit haar ervaring. Zij is  woordenschatexpert internationale Schakelklas bij het Dalton Lyceum en heeft naast een theoretische kennis jarenlange praktijkervaring met het lesgeven aan kinderen met een taalachterstand. Het bleek gezien de reacties voor de deelnemers een waardevolle ochtend die vraagt om een follow up. Deze online training was zeker waardevol, hopelijk kan de volgende training weer live!

Taalachterstand is een actueel landelijk thema.
Ook binnen de gemeentes waarin wij werken. Op dit moment zijn er op 12 basisscholen trajecten uitgezet om door middel van kunsteducatieve lessen te werken aan de ontwikkeling van woordenschat (en rekenen). En de vraag groeit nog steeds. Wij investeren graag in enthousiaste vakdocenten om hun kennis dit gebied te vergroten.  Zodat zij kwalitatieve lesprogramma’s op het gebied van woordenschat en cultuureducatie kunnen (blijven) ontwerpen.

Enkele reacties op de training:
Tijdens de training kwam eerst de vraag: “Hoe leer je woorden?” aan de orde. De theorie achter het aanleren van woorden. Daarna de hoofdvraag van de training: “Hoe maak je van je vakles (ook) een goede woordenschatles?” Deelnemers gingen in breakout rooms aan de slag met opdrachten.

‘Interessante training die aansluit op de praktijk.’

‘Ik vond het een super fijne en heldere training. De afwisseling tussen luisteren en doen vind ik altijd erg fijn. Deze training heeft voor mij een hoop opgehelderd en concrete handvaten geboden hoe ik straks school kan starten.’

‘Boeiend verteld, goede opbouw van de presentatie. Lekker dynamisch. Meestal maak ik mee dat het alleen een theoretisch onderdeel is met vooral veel zenden. Duidelijk verteld, met concrete voorbeelden en veel oefeningen.’

‘De training was erg fijn! De informatie was duidelijk en we konden het meteen toepassen. Ook heel fijn de ideeën uit te wisselen met mensen uit andere vakgebieden. Jammer dat het niet live kon :)’