Helen Hietbrink

Functie:
Coördinator Cultuureducatie

Werkgebied(en):
Voortgezet en beroepsonderwijs, speciaal onderwijs

E-mail:
Helen@onderwijs-cultuur.nl

Persoonlijke achtergrond:
Na de Kunstacademie (1e graads docentenopleiding beeldend) was ik 17 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs als vakdocent tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis. Later werd mijn functie uitgebreid naar coördinator Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).

Eerst werkte ik bij ToBe cultuurcentrum en nu bij het Servicebureau Onderwijs&Cultuur als coördinator Voortgezet Onderwijs. Tevens heb ik een eigen atelier en geef ik les aan volwassenen. Juist die integratie van cultuureducatie in het onderwijs en de combinatie van cultuureducatie met andere vakken of competenties past in mijn visie op kunst en cultuureducatie:

Inspiratie komt van het latijnse woord Inspiratio: proces van ademhalen, dat er voor zorgt dat de buitenlucht onze longen binnenstroomt. Inspiratie betekent ook het mentaal stimuleren van gedachten. Inspiratie is een onderdeel van het creatieve proces. Creativiteit is namelijk onuitputtelijk. Hoe meer je het gebruikt, hoe meer je ervan krijgt!

Binnen het SOC:
Samen met Themba ben ik het aanspreekpunt voor cultuureducatie in het Voortgezet Onderwijs in onze regio. Ik organiseer projecten, leerlijnprogramma’s en evenementen waarbij we samenwerken met het onderwijs en culturele en maatschappelijke organisaties. We werken vraaggericht en geven vorm aan vragen van scholen op het gebied van cultuureducatie. Samen met hen en culturele organisaties geven we vorm aan het programma.

Servicebureau Onderwijs&Cultuur deelt: