Inspiratiegids voor lokaal beleid

Werken met kunst en cultuur draagt bij aan de preventie van zorg, stimuleert participatie en helpt mensen bij zingeving. Dat is de visie van veel bestuurders en ambtenaren die hun positieve ervaringen met kunst en cultuur delen in de ‘Inspiratiegids voor lokaal beleid’. ‘Kunstdeelname geeft altijd zelfvertrouwen, biedt gelegenheid volwaardig te functioneren, laat mensen over hun beperking heen kijken’, zegt wethouder Bert Frings in Nijmegen.

‘Eenzaamheid, sociale integratie, participatie en zelfregie zijn thema’s van nu. Hoe geef je ook kwetsbare inwoners een stem bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid? En hoe faciliteer je burgerinitiatieven?’, schetst Saskia van Grinsven, senior adviseur bij Movisie, de invalshoek van de Inspiratiegids. ‘Bij het volwaardig betrekken van burgers kunnen kunst en cultuur een grote rol spelen. De toegevoegde waarde van kunst en cultuur is elke keer anders. De ene keer speelt de kunstenaar de rol van coach en de andere keer die van verbinder, van ‘verbeelder’ of onderzoeker.’

De Inspiratiegids is bedoeld voor beleidsambtenaren, raadsleden en bestuurders die actief zijn in het sociaal domein en naar een andere aanpak zoeken. Voor veel gemeenten is het bijvoorbeeld een probleem hoe ze de vragen bij de mensen ophalen. Uit de gids blijkt dat gemeenten op de verschillende thema’s ook kunstenaars hebben ingezet.

De gids vind je hier: Inspiratiegids voor lokaal beleid