Irene Versluis

Functie:
Coördinator Cultuureducatie

Werkgebied(en):
Kunstkanjers Alblasserdam.

Persoonlijke achtergrond:
Oorspronkelijk ben ik afgestudeerd als leerkracht in het basisonderwijs gespecialiseerd in ontwikkelingsgericht muziekonderwijs. Ik ben singer – songwriter en deze combinatie heeft ervoor gezorgd dat ik mijn eigen voorschoolse muziekprogramma heb ontwikkeld genaamd M!N! Muziek. Dit geef ik in de vrije tijd in Dordrecht en Ridderkerk. Via een kleine omweg in mijn carrière ben ik nu ook actief voor het Servicebureau Onderwijs&Cultuur. Mijn ambitie is om kunst en cultuur, met enige voorliefde voor muziek, dichter bij kinderen te brengen en ze jonger deelgenoot te maken dan dat we mogelijk gewend zijn. Samen bouwen aan creatieve wendbaarheid die je staande houdt en je helpt je identiteit te ontwikkelen en vast te houden in onze huidige en toekomstige samenleving.

Binnen het SOC:
Binnen het Servicebureau Onderwijs&Cultuur ben ik werkzaam als Coördinator Cultuureducatie voor het cultuurprogramma KunstKanjers. In deze rol ben ik verantwoordelijk voor het buitenschoolse kunst- en cultuurprogramma in Alblasserdam. Daarnaast werk ik samen met de Gemeente Alblasserdam en lokale partijen aan maatschappelijke doelstellingen door kunst- en cultuureducatie. Persoonlijk vind ik het heel waardevol dat we via het ABC-platform sport, kunst en cultuur met elkaar kunnen verbinden en ontwikkelen in een mooi en actief aanbod voor Alblasserdam.

Ook word ik ingezet als vakdocent muziek met als specialisatie muziekles in de onderbouw. Ik ontwikkel muzieklessen die context gebonden en multidisciplinair kunnen worden aangeboden. In het kader van deskundigheidsbevordering coach ik ook pedagogische medewerkers in de VVE/Kinderopvang met betrekking tot de integratie van muziek in hun pedagogisch aanbod.