Jaarverslag 2018 deel I: Papendrecht

In deze reeks van drie berichten blikken we terug op het jaar 2018 in de gemeentes Dordrecht, Ridderkerk en Papendrecht. Hierbij wordt gekeken naar de hoogtepunten van het jaar binnen de gemeenten en naar het bereik en de cijfers. In dit eerste bericht van de reeks gaan we het hebben over de gemeente Papendrecht.

Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur in Papendrecht
Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) is de samenwerkingspartner op het gebied van cultuureducatie. Wij zijn verantwoordelijk voor jaarlijks terugkerende onderwijsprojecten en leerlijnen voor het primair en voortgezet onderwijs, zoals het Kunstmenu en de Kunstcarrousels. Een deel van deze projecten organiseren we als Cultuurmakelaar in opdracht van de gemeente Papendrecht. Door al deze projecten is onze relatie met kunstenaars, culturele ondernemers, culturele en maatschappelijke organisaties in 2018 versterkt en verdiept. Zij waarderen ons als sparringpartner, adviseur en projectleider.

Inspiratie en kennisdeling
Professionals binnen kinderopvang en primair onderwijs maken al jaren dankbaar gebruik van het SOC. Binnen Cultuureducatie met Kwaliteit en het Seminar Cultuureducatie ondersteunen wij hen als adviseur en trainer. Dit doen we met werksessies, netwerkbijeenkomsten en studiedagen. Inspiratie gegarandeerd! In aanvulling hierop startten we in 2018 met advies en kennisdeling voor docenten binnen het voortgezet onderwijs. We bereikten hen via het Seminar Cultuureducatie, werksessies en het eerste Oplaadpunt (januari 2019). Het Oplaadpunt is een netwerkbijeenkomst in het Energiehuis. Hierbij stond onder andere Maakonderwijs op de agenda, een onderwijsprogramma dat in de maanden erna werd aangeboden als teamtraining voor de deelnemende scholen.

Waardevolle verbindingen
In 2018 heeft het SOC een actieve bijdrage geleverd aan de empowerment van kwetsbare leerlingen. Leerlingen uit de Internationale Schakelklassen en leerlingen in het speciaal basisonderwijs kregen theaterworkshops waarbij het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn werd vergroot. Ook namen (kwetsbare) ouderen actief deel aan workshops tijdens de twee nieuwe Papendrechtse evenementen. Halverwege 2018 organiseerden we met ToBe cultuurcentrum het eerste symposium over kwetsbare ouderen: ‘waardevolle verbindingen tussen het sociaal en cultureel domein.’ Hier deelden beleidsmakers, sociaal- maatschappelijke en culturele organisaties hun kennis en ervaringen.

Nieuwe evenementen
Papendrecht werd in 2018 op kaart gezet door twee nieuwe evenementen: Music, Art + Lemonade en Pop Up Papendrecht. Onze Cultuurmakelaar speelde een verbindende rol op het gebied van cultuur en creativiteit tijdens deze evenementen. In samenwerking met de gemeente Papendrecht heeft de Cultuurmakelaar inwoners bij elkaar gebracht, samenwerking en inspiratie tussen culturele ondernemers versterkt en laten zien wat er allemaal is op het gebied van kunst & cultuur in Papendrecht.

Cijfers en bereik