Jaarverslag 2018 deel II: Dordrecht

In deze reeks van drie berichten blikken we terug op het jaar 2018 in de gemeentes Dordrecht, Ridderkerk en Papendrecht. Hierbij wordt gekeken naar de hoogtepunten van het jaar binnen de gemeenten en naar het bereik en de cijfers. In dit tweede bericht van de reeks gaan we het hebben over de gemeente Dordrehct.

Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur in Dordrecht
Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) is de samenwerkingspartner van de stad op het gebied van cultuureducatie. Wij zijn verantwoordelijk voor jaarlijks terugkerende onderwijsprojecten en leerlijnen voor het primair en voortgezet onderwijs, zoals de Cultuursafari en het Cultuurmenu. Ook organiseren we regelmatig inspirerende netwerkbijeenkomsten. Door al deze projecten is onze relatie met culturele organisaties in 2018 versterkt en verdiept. Zij waarderen ons als sparringpartner, adviseur en projectleider.

Inspiratie en kennisdeling
Professionals binnen kinderopvang, peutervoorscholen en primair onderwijs maken al jaren dankbaar gebruik van het SOC. Binnen Cultuureducatie met Kwaliteit en het Seminar Cultuureducatie ondersteunen wij hen als adviseur en trainer. Dit doen we met werksessies, netwerkbijeenkomsten en studiedagen. Inspiratie gegarandeerd! In aanvulling hierop startten we in 2018 met advies en kennisdeling voor docenten binnen het voortgezet onderwijs. We bereikten hen via het Seminar Cultuureducatie, werksessies en het eerste Oplaadpunt (januari 2019). Het Oplaadpunt is een netwerkbijeenkomst in het Energiehuis. Hierbij stond onder andere Maakonderwijs op de agenda, een onderwijsprogramma dat in de maanden erna werd aangeboden als teamtraining voor de deelnemende scholen.

Cultuureducatie voor beroepsonderwijs
Ook het beroepsonderwijs bereikten we in 2018 steeds meer. Via de Cultuursafari maakten mbo- en pabo-studenten bijvoorbeeld kennis met de stad. Verder leverden we als trainer een bijdrage aan het curriculum van de pabo, en maakten mbo’ers via workshops kennis met theater en fotografie.

Waardevolle verbindingen
Halverwege 2018 organiseerden we met ToBe cultuurcentrum het eerste symposium over kwetsbare ouderen: ‘waardevolle verbindingen tussen het sociaal en cultureel domein.’ Hier deelden beleidsmakers, sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties hun kennis en ervaringen. Ook zetten we ons via Toppie Dordrecht in voor deelname aan cultuureducatie voor ouders en kinderen in alle Dordtse wijken.

Cijfers en bereik