Jolinda van Dijk

Functie:
Manager

Werkgebied(en):
VVE/Kinderopvang, gemeente, culturele organisaties en maatschappelijke organisaties, primair en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs.

E-mail:
Jolinda@onderwijs-cultuur.nl

Persoonlijke achtergrond:
Nadat ik in 2000 de Kunstacademie (1e graads docentenopleiding tekenen en kunstgeschiedenis) afrondde, had ik een helder doel voor ogen: het verkleinen van de afstand tussen culturele organisaties en het onderwijs. In de eerste jaren werkte ik als ZZP’er door beeldende workshops en projecten te verzorgen en te ontwikkelen in het onderwijs en rondleidingen te geven in verschillende musea.

Met de komst van cultuurcoördinatoren (ICC’ers) in het primair onderwijs, kwamen er vragen van basisscholen over visievorming, beleidsplannen en trainingen op het gebied van cultuureducatie. Als coördinator werd ik hiervoor verantwoordelijk binnen ToBe cultuurcentrum. Ik gaf mijn eerste ICC-trainingen en ontwikkelde een eerste doorgaande leerlijn voor Mozaïek, de eerste kunst- en cultuurschool in Dordrecht. Na verloop van tijd volgde ik een managementopleiding welke ik afrondde in 2013.

In datzelfde jaar werd ik projectleider voor de eerste periode van Cultuureducatie met Kwaliteit en werd het ontwikkelen van visie en doorgaande leerlijnen op grote schaal uitgerold in onze regio.

Binnen het SOC:
Als manager van het Servicebureau Onderwijs&Cultuur ben ik weer terug bij mijn allereerste ambitie: het verbinden van het onderwijs, kinderopvang, culturele en maatschappelijke organisaties en de gemeente. Ik ben eindverantwoordelijk voor de koers en strategie van het SOC en het eerste aanspreekpunt in de verschillende gemeenten. De coördinatoren sta ik bij met raad en daad. Tevens ben ik MT-lid van de overkoepelende Stichting Cultuureducatie (SCe).

Daarnaast werk ik een dagdeel per week als projectleider en trainer binnen 5x Cultuureducatie met Kwaliteit. Het begeleiden van individuele basisscholen naar een visie en doorgaande leerlijn en het geven van trainingen is gewoon te leuk om mee te stoppen!

Servicebureau Onderwijs&Cultuur deelt: