Julianaschool start met 800 jaar Stad!

Op 9 maart vroeg in de ochtend hees burgemeester Wouter Kolff de vlag bij de Julianaschool als start van de projectmaand in het kader van 800 jaar Stad. 250 leerlingen doen mee. Natuurlijk waren wij er ook bij. Dit is het eerste onderwijsproject 800 jaar Stad dat van start gaat in het primair onderwijs. De projectweek staat in het teken van Dordtse verhalen en de Middeleeuwen. In totaal doen er 15 basisscholen mee aan 800 jaar Stad.

De Projectmaand
Het project vertelt verhalen rond  800 jaar Stad. Bekende Dordtse verhalen zijn voor de school vertaald naar kindertaal door de Dordtse schrijfster Christine Slurink. Zij is oud leerling van de school. In de eerste week staat het verhaal van de Dordtse schapenkoppen centraal. In de tweede week werkt groep 1 & 2  aan het verhaal waarin Dordrecht als bruidsschat weggegeven wordt als cadeau. Groep 3 ,4 & 5 gaat met het verhaal Sura en de drie muntjes aan de slag (geen geld om de kerktoren af te bouwen). Groep 6 t/m 8 heeft een verhaal rond Johan en Cornelis de Witt. De laatste twee dagen gaan over de uitdrukking ; “Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt”.

Dordtse verhalen als uitgangspunt
Verschillende activiteiten, waarmee de kinderen van de Julianaschool deze maand aan de slag gaan, gebruiken deze verhalen als uitgangspunt. Zo verbeeldden de leerkrachten van de Julianaschool vanmorgen na het hijsen van de vlag de verhalen op het schoolplein voor alle kinderen. Daarnaast zijn er een nar en een ridder uitgenodigd om in iedere groep een voorstelling te geven over Middeleeuwse gebruiken.

Stadswandeling
Op 19, 20 en 23 maart krijgen alle groepen een stadswandeling waarbij de verhalen ook weer als uitgangspunt gebruikt worden. Groep 5-8 gaat daarnaast de kerktoren beklimmen. Op school hebben creatieve ouders met de kinderen de geschreven verhalen verbeeld met diverse materialen. Op de laatste dag van de projectmaand wordt deze expositie open gesteld voor alle ouders. De Julianaschool laat zien hoe je met elkaar, leerkrachten, kinderen, ouders en culturele organisaties, een fantastisch project rond 800 jaar stad kan vormgeven. Een knappe prestatie waarbij deze maand diverse cultuurdisciplines ingezet worden om kinderen een onvergetelijke ervaring mee te geven.

 

2020 in het teken van 800 jaar Stad
In 2020 viert gemeente Dordrecht 800 jaar Stadsrechten. Door die rechten werd Dordrecht de eerste echte stad in het graafschap Holland. De bewoners vormen het hart van de stad, dus viert Dordrecht dat feit in de eerste plaats met hen, jong en oud. Saamhorigheid en hun band met de stad staan dit jaar voorop. Ook voor leerlingen in het primair, voortgezet en het speciaal onderwijs. En dat is wat wij in opdracht van de gemeente Dordrecht gaan doen. Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur jaagt de onderwijsprojecten in het kader van 800 jaar stad aan, bemiddelt en ondersteunt.

Deelnemende scholen
Naast de Julianaschool doen ook deze basisscholen mee: Statenschool, Het Kompas, De Bever, Wantijschool, De Griffioen, Mozaiëk, Mondriaan, De Albatros, John F. Kennedyschool, De Driehoek, De Keerkring, De Meridiaan, Dubbeldam en Het Kristal. En zes scholen in het voortgezet onderwijs: Stedelijk Dalton Vakcollege, Stedelijk Dalton Kapteynweg, Insula College Halmaheiraplein, Wartbug College Marnix, Wellant vmbo en mavo Dordrecht en Yulius Het Tij.

Het overkoepelende thema 800 Jaar Stad is vertaald naar twee aansprekende onderwerpen:

  • Dordtse verhalen
    Wie en wat maakt Dordrecht zo bijzonder? Verhalen over het verleden (story telling), maar ook nieuwe verhalen over de toekomst, over waar we naartoe willen met de buurt, de wijk of de stad (story building).
  • Dordtse Helden
    Helden zijn niet alleen de Dordtenaren die grote bekendheid genieten en (inter)nationaal kleur aan de stad geven, maar ook Dordtenaren die buiten de schijnwerpers iets voor anderen doen.

Samenwerking
De projecten worden zoveel mogelijk zelf georganiseerd worden door de onderwijslocaties en kleinschalige maatschappelijke organisaties in de stad op het gebied van natuur, sport & bewegen, techniek en cultuureducatie (muziek, dans, theater, kunst & design, letteren, erfgoed en media).