Kinderopvang & BSO

Als kinderopvang of BSO lever je een waardevolle bijdrage aan de talentontwikkeling van kinderen. Via jouw organisatie maken kinderen vaak voor het eerst kennis met cultuureducatie.

SOC organiseert workshops en projecten voor kinderopvang en BSO’s. Voor de uitvoering hiervan werken wij samen met lokale organisaties. Daarnaast ondersteunen we directieleden, locatiemanagers en pedagogisch medewerkers bij het inhoud geven aan visie en beleid. Ook helpen wij bij het ontwikkelen van leerlijnprogramma’s en de bevordering van interne deskundigheid op het gebied van cultuureducatie.

De voorbeelden van workshops en projecten volgen later.

interessante producten voor de kinderopvang en BSO: