Klachten

Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) ontvangt en bedient wekelijks vele klanten. Wij stellen daarbij alles in het werk om de samenwerking, organisatie, cursus en/of workshop zo goed mogelijk te laten verlopen. Heb je desondanks een klacht? Meld het ons. Wij doen ons uiterste best de klacht op te lossen. Hiermee verbeteren wij bovendien meteen onze dienstverlening. Het SOC is onderdeel van Stichting Cultuureducatie (SCe). Hieronder vind je meer informatie over onze klachtenregeling. In deze regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene klachten en klachten over ongewenst gedrag.

Algemene klachten
Algemene klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de samenwerking, organisatie, cursus, workshop docent, faciliteiten en de administratie. Het SOC vraagt je vriendelijk je onvrede over de inhoud cursus / docent in eerste instantie kenbaar te maken bij de betreffende docent / coördinator. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kun je een schriftelijke klacht indienen.

Klacht melden
Stuur je klacht naar info@onderwijs-cultuur.nl. Vermeld in je mail om welk project, cursus, workshop en/of persoon het gaat en wat de klacht is. Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons (binnen 14 dagen). Het SOC bundelt en analyseert de binnengekomen klachten om daarmee haar dienstverlening te verbeteren.

Klachten over ongewenst gedrag
Stichting Cultuureducatie is aangesloten bij de brancheregeling voor professionele opvang bij ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Deze regeling geldt voor iedereen die bij SCe komt of van de diensten van SCe gebruik maakt. Een klacht over ongewenst gedrag kan direct worden ingediend bij de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon van SCe – en van alle centra voor de kunsten – is geregeld via ArboNed.

Centraal meldpunt extern vertrouwenspersoon: 0800 – 0 204 204
Het nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur – 17.00 uur.

Psychosociale hulp bij calamiteiten: 0900 – 53 53 541
De Calamiteitenservice van ArboNed is 24/7 bereikbaar voor psychosociale hulp van slachtoffers of getuigen van schokkende gebeurtenissen. Denk hierbij aan een bedrijfsongeluk, geweldsdelict of andere ingrijpende gebeurtenis.

>> Lees HIER de volledige klachtenregeling Stichting Cultuureducatie