Klachten

Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) ontvangt en bedient wekelijks vele klanten. Wij stellen daarbij alles in het werk om de samenwerking, organisatie, cursus en/of workshop zo goed mogelijk te laten verlopen. Heb je desondanks een klacht? Meld het ons. Wij doen ons uiterste best de klacht op te lossen. Hiermee verbeteren wij bovendien meteen onze dienstverlening. Het SOC is onderdeel van Stichting Cultuureducatie (SCe). Hieronder vind je meer informatie over onze klachtenregeling. In deze regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene klachten en klachten over ongewenst gedrag.

Algemene klachten
Algemene klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de samenwerking, organisatie, cursus, workshop docent, faciliteiten en de administratie. Het SOC vraagt je vriendelijk je onvrede over de inhoud cursus / docent in eerste instantie kenbaar te maken bij de betreffende docent. Mocht je er met de docent zelf niet uitkomen, dan kun je een schriftelijke klacht indienen.

Klacht melden
Stuur je klacht naar afdeling Klantenservice & Projectbureau via info@onderwijs-cultuur.nl. 
Vermeld in je mail om welk project, cursus, workshop en/of persoon het gaat en wat de klacht is. 
Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons (binnen 14 dagen). 
Het SOC bundelt en analyseert de binnengekomen klachten om daarmee haar dienstverlening te verbeteren.

Klachten over ongewenst gedrag
SCe is aangesloten bij de brancheregeling voor professionele opvang bij ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Deze regeling geldt voor iedereen die bij SCe komt of van de diensten van SCe gebruik maakt. Naast professionele opvang door goed opgeleide vertrouwenspersonen, is er een uit experts bestaande klachtencommissie. Het centrale meldnummer gaat via ArboNed en is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar: 0800-0204204.

> Lees HIER de volledige klachtenregeling Stichting Cultuureducatie