Kinderpanel doet onderzoek Dordts kunst en cultuurpaspoort

Op 20 april is het onderzoek gestart naar het maken van een Dordts Kunst- en Cultuurpaspoort met een kinderpanel van 6 meiden (10 en 11 jaar) van drie scholen: de Satelliet, Mondriaan en de Bever. Gedurende 4 sessies via Google Meet van een halfuur, veranderen theaterdocente Natalja Verhoef en kunst & design docente Yarah Winkelaar in hun alterego’s: Professor C. Ovid en C. Rona. Samen met de meiden praten ze over dé kunst en cultuur activiteiten die je gedaan moet hebben in Dordrecht.

Het begint bij onderzoek doen
Het kinderpanel wordt ingezet om het cultuurvirus te bestrijden. Immuniteit moet bereikt worden omdat de kinderen op dit moment door President Mark Rotjes weerhouden wordt om te kunnen genieten van Kunst & Cultuur. In een interview met professor C. Rona komen we er achter dat de bijeenkomsten met de meiden niet enkel gezellig kletsen is. “Er hebben al drie onderzoeksessies plaatsgevonden waarin we verbindingskunstwerken van natuurlijk materiaal hebben gemaakt, we verschillende challenges hebben gedaan en een leuke quiz hebben gedaan waaruit bleek wat ‘cultuur’ precies inhoudt.”

Bij iedere sessie staat de vraag: ‘Wat MOET je hebben gedaan op het gebied van kunst en cultuur in Dordrecht?’ centraal.  De challenges helpen hier enorm bij.  “Als challenge afgelopen sessie moesten onze proefkonijnen in 2 minuten zo veel mogelijk dingen op post-its schrijven die zij belangrijk vinden of graag zouden willen doen op het gebied van kunst en cultuur in Dordrecht. Dit mocht zo breed mogelijk.” Vertelt professor C. Rona. “Op deze manier kunnen we spelenderwijs inventariseren wat voor deze doelgroep belangrijk is”.

Eindresultaat en vervolg
Uiteindelijk worden alle gegevens verzameld in een heus adviesrapport. Na goedkeuring van de schoolbesturen OPOD en SKOBA zal het cultuurpaspoort in 2021 verspreid worden onder alle leerlingen. Het idee is dat de leerlingen gedurende de 8 groepen stap voor stap kennis maken met alles wat je gedaan MOET hebben op het gebied van kunst en cultuur in Dordrecht. Dit adviesrapport wordt gemaakt ter voorbereiding van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Professor C. Rona en C. Ovid hebben tot aan de zomervakantie om te onderzoeken wat er speelt bij deze doelgroep op het gebied van kunst en cultuur in Dordrecht.