Leerlijn cultuureducatie Oranje Nassau Papendrecht

Bij Kindcentrum Oranje Nassau in Papendrecht was er behoefte aan een doorgaande leerlijn en een duidelijke aanpak op het gebied van beeldende vorming. Er is voor de ontwikkeling van de leerlijn een werkgroep samengesteld van drie leerkrachten inclusief de icc-er. Een projectleider met een beeldend achtergrond is vanuit CmK gekoppeld aan de school.

Creatieve proces
De eerste teamtraining stond in het teken van het creatieve proces, waarbij de leerkrachten in theorie en praktijk kennis hebben gemaakt met procesgerichte didactiek van cultuureducatie. Helaas kan de icc-er wegens ziekte niet bij de teamtraining en een werksessie zijn, waardoor de werkgroep onder druk komt te staan. Gelukkig is één van de leerkrachten heel betrokken bij het proces en ontpopt zich als een kartrekker die alle collega’s enthousiasmeert voor de beeldende leerlijn en een digitale lesmethode. Dit vergroot de kans van slagen! In schooljaar 2019-2020 krijgt het team nog een training waarbij diverse beeldende technieken aan bod komen. Het leerlingproject sluit hierbij aan en is tevens de afsluiting van het traject binnen CmK.