Lilianne Eijkelenkamp

Functie:
Coördinator Cultuureducatie

Werkgebied(en):
Primair Onderwijs, Cultuureducatie Met Kwaliteit, Cultuurmenu, Cultuurmakelaar Papendrecht, Pabo, Taal en Cultuureducatie

E-mail:
Lilianne@onderwijs-cultuur.nl

Persoonlijke achtergrond:
Na mijn afstuderen aan de Kunstacademie (fotografie) heb ik ruim 15 jaar vanuit mijn zelfstandige beroepspraktijk als autonoom kunstenaar en docent/ontwikkelaar/projectleider gewerkt. Ik gaf vorm aan uiteenlopende educatieve projecten voor diverse culturele instellingen in de randstad.

Binnen mijn visie vormt kunst en cultuureducatie een essentieel onderdeel van het onderwijs. Het biedt leerlingen belangrijke (21e eeuwse) vaardigheden die zij breed kunnen inzetten voor hun eigen (talent)ontwikkeling. Uitgangspunt in mijn werk is het stimuleren van een dialoog tussen basisscholen, culturele instellingen en gemeente over wat er nodig is voor een inhoudelijk sterk en breed gedragen kunst en cultuurbeleid. Hiermee wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van het culturele zelfbewustzijn van leerlingen.

Binnen het SOC:
In 2012 ben ik gestart als coördinator van het Kunstmenu (nu Cultuurmenu) in onze regio. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor de vernieuwing, inhoudelijke afstemming van het aanbod en coördineer ik de uitvoering van de activiteiten.
We adviseren en begeleidenbasisscholen bij de aanvraag van landelijke subsidies en coördineren de uitvoering van deze regelingen. Daarnaast ben ik werkzaam als projectleider binnen Cultuureducatie met Kwaliteit, waarbij ik intensief samenwerk met basisscholen en organisaties aan visie, doorgaande leerlijnen en de praktische uitvoering van cultuureducatie. Als trainer draag ik hieraan bij door leerkrachten op te leiden tot  cultuurcoördinator (ICC’er) waarin het zelf ontwikkelen van een cultuurbeleidsplan centraal staat.

Servicebureau Onderwijs&Cultuur deelt: