Magazine Cultuurcoördinator NL

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Via kennisdeling en onderzoek draagt het instituut bij aan de kwaliteit van praktijk en beleid.

Het magazine Cultuurcoördinator NL biedt inspiratie en informatie over cultuureducatie en de cultuurcoördinator in het basisonderwijs. Het magazine bevat interviews met de cultuurcoördinator die het 7000e certificaat ontving, een directeur van een basisschool, een cultuurcoach, een cultuurcoördinator in het speciaal onderwijs en een icc-trainer. Daarnaast  bevat het magazine een artikel met de taken van de cultuurcoördinator en informatie over de verschillende regelingen en subsidies.

Het magazine vind je hier: Cultuurcoördinator NL