Méér Muziek in de Klas, Maxima 50

Kinderen uit de schakelklas van IKC De Wereldwijzer doen graag mee aan het cadeau voor Koning Maxima. Samen maken zij muziek en werken zo aan hun woordenschat. In aanloop naar de 50e verjaardag van Koningin Máxima op 17 mei roept Meer Muziek in de Klas heel Nederland op om zich extra in te zetten voor muziekonderwijs! Namelijk, door muziekmomenten op school, thuis of in de regio te laten zien. Gedurende 50 dagen wordt er iedere dag een muzikaal kaarsje op haar verjaardagstaart geplaatst. #50dagenmuziek

Woordenschat & Cultuureducatie
Muziek wordt ingezet om te werken aan de taalontwikkeling van de kinderen. Alle zintuigen worden gebruikt om nieuwe woorden te leren. Hierbij wordt aanspraak gemaakt op de creativiteit, expressie en verbeelding van de leerlingen. Zo beklijven de nieuwe woorden, samen met de reguliere lessen veel beter.