Muziekimpuls

Beter muziekonderwijs op alle basisscholen

Doelgroep
Leerlingen van het primair onderwijs

Doel
Het realiseren van meer en beter muziekonderwijs voor alle kinderen op de basisscholen.

Intro
Wil je meer en betere muzieklessen verzorgen voor je leerlingen en samenwerken met de lokale muziekschool, muziekgezelschappen of het poppodium? Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) helpt je graag met de aanvraag van de Impulsgelden Muziek van het Fonds voor Cultuurparticipatie en kan daarnaast helpen bij het zoeken van goede lokale organisaties om mee samen te werken.

Omschrijving
Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren, werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Muziekimpuls is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool. Het SOC adviseert graag over de mogelijkheden.

Uitvoerende organisatie
Basisscholen en culturele organisaties