OBS de Wielen vraagt 2e leerlijn aan

OBS de Wielen in Papendrecht heeft het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) voor de tweede keer gevraagd een leerlijn te ontwikkelen. Na de succesvolle leerlijn Muziek wil de basisschool nu een leerlijn Media ontwerpen.

Wat is een leerlijn?
Leerlijnen zijn structurele lessen afgestemd op de wensen van een school met een duidelijk begin, opbouw en eind met de doelstellingen van de school en het Servicebureau Onderwijs&Cultuur. Leerlijnen kunnen een reeks van vier lessen zijn, acht of meer van een enkele of juist meerdere disciplines die ingezet worden als doel of als middel.

Leerlijn Media
Na de bestaande leerlijn Muziek op OBS de Wielen, gaat de school nu een leerlijn Media ontwerpen. In deze leerlijn wordt de focus gelegd op twee punten: mediawijsheid en creativiteit. Mediawijsheid is een van de 21e -eeuwse vaardigheden vanuit de SLO waar basisscholen mee moeten werken. De raad voor Cultuur omschrijft mediawijsheid als: “Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld”(Raad voor Cultuur,2005).

Taak van het SOC
Het SOC ondersteunt de school in het vormgeven van de leerlijn Media. Naast dat het SOC de school helpt met het bepalen van de inhoud, worden er ook teamtrainingen gegeven aan de leerkrachten.