Onderwijs

Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) biedt leerlijnen, projecten en workshops voor het onderwijs. Voor de uitvoering hiervan werkt het SOC graag samen met lokale culturele organisaties en professionale vakdocenten. Daarnaast beschikt het SOC over een team van adviseurs, projectleiders en trainers. Het SOC ondersteunt schooldirecteuren, cultuurcoördinatoren vakdocenten en educatief medewerkers bij het inhoud geven aan visie, beleid, leerlijnprogramma’s en interne deskundigheid.