Onderwijs

Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) biedt workshops, projecten en leerlijnprogramma’s voor het onderwijs. Voor de uitvoering hiervan werkt het SOC graag samen met lokale culturele organisaties en individuele vakdocenten. Daarnaast beschikt het SOC over een team van adviseurs, projectleiders en trainers. Het SOC ondersteunt schooldirecteuren, cultuurcoördinatoren, vakdocenten en educatief medewerkers bij het inhoud geven aan visie, beleid, leerlijnprogramma’s en interne deskundigheid.