Vroeg Voorschoolse Educatie

Als kinderdagopvang, peuterspeelzaal of peuter-voorschool heb je de belangrijke taak om de ontwikkeling van kleine kinderen te stimuleren. Binnen jouw organisatie komen kinderen vaak voor het eerst in aanraking met cultuureducatie.

Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) werkt samen met vakdocenten, adviseurs, projectleiders en lokale organisaties om workshops en projecten tot stand te brengen. Daarnaast ontwikkelt het SOC leerlijnprogramma’s voor kinderen en trainingen voor pedagogisch medewerkers.

De voorbeelden van workshops en projecten volgen later.

Interessante producten voor Vroeg Voorschoolse Educatie: