Online werksessie Kunst & Cultuur Paspoort leerkrachten

De komende jaren ontwikkelen OPOD en Skoba een Dordts Kunst & Cultuurpaspoort. Met dit paspoort reizen leerlingen langs kunst & cultuur trekpleisters op de peuterspeelzaal, school, BSO, in de wijk en de stad. Zodat zij met een rugzak vol culturele ervaringen hun weg vervolgen. Na eerst de kinderen zelf aan het woord te laten over wat zij vinden dat er niet mag ontbreken, werd in november de leerkrachten gevraagd online mee te denken.

Online werksessie 1
Woensdag 11 november kwamen negen leerkrachten van basisscholen uit Dordrecht, Zwijndrecht en Gorinchem samen via ZOOM om te brainstormen over het Dordts Kunst & Cultuurpaspoort. Wat was hun mening over:

  • Wat moeten de leerlingen echt gezien hebben?
  • Wat moeten de leerlingen gedaan hebben?
  • Wat vind jij belangrijk dat de kinderen ontdekken?

Samenwerking SKOBA en OPOD
De wens om een Kunst & Cultuurpaspoort in Dordrecht te ontwikkelen komt van schoolbesturen Skoba en OPOD. Zij hebben ons gevraagd om de brainstormen op te zetten, waarna Theater docent Natalja Verhoef en Beeldend docent Yarah Winkelaar aan de slag zijn gegaan met het vormgeven van de werksessies en het begeleiden ervan. Op woensdag 10 maart 2021 staat de volgende online werksessie gepland.

Kinderpanel
Voor de zomervakantie vonden er drie online sessies plaats met verschillende kinderpanels. Samen maakten ze een lijst met wát je gedaan moet hebben in Dordrecht op het gebied van Kunst & Cultuur binnen je basisschool tijd.

Eindresultaat en vervolg
Uiteindelijk worden alle gegevens verzameld in een heus adviesrapport. Na goedkeuring van de schoolbesturen OPOD en SKOBA zal het cultuurpaspoort in 2021 verspreid worden onder alle leerlingen. Het idee is dat de leerlingen gedurende de 8 groepen stap voor stap kennis maken met alles wat je gedaan MOET hebben op het gebied van kunst en cultuur in Dordrecht. Dit adviesrapport wordt gemaakt ter voorbereiding van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.