Over ons

SOC is onderdeel van Stichting Cultuureducatie.

Stichting Cultuureducatie (SCe)
Ontwikkelen, ondernemen, samenwerken en hart voor cultuur. Dat is Stichting Cultuureducatie. Met onze vier labels SOC, Popcentrale, ToBe cultuurcentrum en Muziekschool Ridderkerk zijn wij dé partij voor cultuureducatie in de regio. SCe is een middelgrote publieke, culturele organisatie. Het Energiehuis in Dordrecht is onze hoofdlocatie. We richten ons op cultuureducatie in de gemeenten Dordrecht, Ridderkerk, Papendrecht en in de overige Drechtsteden in de vrije tijd en in het onderwijs. Onze aanwezigheid is niet te missen. Op scholen, in het Energiehuis en met culturele partners dagen wij inwoners uit om hun culturele identiteit te ontdekken. Dat doen wij als bemiddelaar, kenniscentrum en met een uitgebreid cultuureducatie-aanbod. Kortom: wie aan cultuur denkt, denkt aan Stichting Cultuureducatie.
>> sce.nu

SOC
SOC is de samenwerkingspartner op het gebied van cultuureducatie in de regio. Wij zijn verantwoordelijk voor terugkerende onderwijsprojecten en leerlijnen voor het (speciaal) primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Ook organiseren we inspirerende netwerkbijeenkomsten over cultuureducatie voor professionals in het onderwijs, kinderopvang & buitenschoolse opvang, gemeenten, culturele organisaties, sociaal-maatschappelijke organisaties, culturele ondernemers en voor professionals werkend met bijzondere doelgroepen zoals kwetsbare ouderen en leerlingen Internationale Schakelklassen.

Team SOC
Wij zijn een team van gedreven vakspecialisten dat afwisselend de functie van bemiddelaar, sparringpartner, adviseur, fondsenwerver, projectleider, , trainer en/of vakdocent vervult.

Klik op de pijlen onder de foto’s om meer over ons te weten te komen.