Pieter Jan den Hartigh

Functie:
Coördinator Cultuureducatie

Werkgebied(en):
Primair Onderwijs leerlijnen en projecten, Toppie Dordrecht

E-mail:
Pieterjan@onderwijs-cultuur.nl

Persoonlijke achtergrond:
Na mijn conservatoriumopleiding (gitaar) heb ik als muzikant aan veel verschillende projecten meegewerkt in het onderwijs en in het theater. Met een collega-gitarist maakte ik bijvoorbeeld een muzikaal theaterprogramma voor kinderen. Als gitaardocent heb ik voor diverse doelgroepen veel nieuwe werkvormen en methoden ontwikkeld.

Daarnaast was ik als muziekprogrammeur verbonden aan het Bram Roza Festival in de Hoeksche Waard. Mijn interesse ging steeds meer uit naar organiseren en programmeren van evenementen. Als zodanig werkte ik als locatiemanager op meerdere locaties binnen de gemeenten van ToBe cultuurcentrum.

Binnen het SOC:
In mijn huidige functie als Coördinator Cultuureducatie komt mijn passie voor het verbinden, samenwerken en organiseren op het gebied van cultuureducatie volledig tot zijn recht.

Servicebureau Onderwijs&Cultuur deelt: