Presentatie kookboek ‘De Keuken van Crabbehof’ in bibliotheek

De afgelopen maanden zijn zestien kinderen en acht koks uit de wijk Crabbehof keihard bezig geweest met koken. Hieruit is een super mooi kookboek gekomen. Dit kookboek wordt donderdag 12 mei van 15.30 uur tot 17.30 uur in de Bibliotheek AanZet Crabbehof officieel gepresenteerd. Tijdens de boekpresentatie krijgen de kinderen en de koks hun persoonlijke exemplaar van het kookboek overhandigd. Daarnaast krijgt een ieder, die niet tijdens de workshops aanwezig was, een kijkje in het verloop van het project.

De Keuken van Crabbehof
De Keuken van Crabbehof is een samensmelting van twee initiatieven. Vanuit Toppie Dordrecht lag het plan om een kookboek te maken samen met Dordtse kinderen. Het Buurtwerk heeft in de wijk Crabbehof aangestuurd op de oprichting van een kookclub, ‘Wereldkeuken’ om samen met bewoners te ontdekken hoe het is om op inductie te koken. Toppie Dordrecht heeft deze twee initiatieven en doelgroepen vervolgens samengevoegd tot het project ‘De Keuken van Crabbehof’.  De Keuken Crabbehof is hiermee echt een project de wijk geworden.

Op een speelse, interactieve manier draagt De Keuken Crabbehof bij de sociale cohesie in de wijk, bevordert het bij én oud de kennis over duurzamer koken. Ook draagt het bij aan de taalontwikkeling en de creatieve ontwikkeling van de kinderen. Met behulp van subsidies vanuit het Preventieakkoord en Groen doet Goed hebben zestien kinderen uit de wijk alle stappen doorlopen die nodig zijn om van generatie op generatie doorgegeven familierecepten een echt kookboek te maken.

Partner Cultuur
Toppie Dordrecht brengt leuke activiteiten in kaart voor kinderen van 0 – 12 jaar oud in Dordrecht. De activiteiten worden georganiseerd door Toppie maar ook door andere partijen, verenigingen en ouders/ bewoners binnen de zes Toppie thema’s: cultuur, sport, spel, natuur, gezondheid en kennis. Toppie Dordrecht is een samenwerking tussen Dordt SportDuurzaamheidscentrum WeizigtSpeelotheek Pip en ZoJOGG DordrechtBibliotheek AanZet en het SOC. Wij zijn de partner voor Cultuur.