Presentatie schakelklas Don Bosco op 10 juli

Basisschool Don Bosco uit Dordrecht werkt al een aantal jaren met een schakelklas. In deze schakelklas, met leerlingen uit groep 2, wordt er extra aandacht besteed aan de Nederlandse taal. Sinds dit schooljaar wordt theater, muziek en dans ingezet om de taalontwikkeling te stimuleren. Op woensdag 10 juli laten de tien leerlingen uit de schakelklas zien hoe dat in zijn werk gaat. Een bijzondere dag, want zowel de ouders als wethouder Peter Heijkoop zijn uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn.

Taalontwikkeling door theater, dans & muziek
Lilianne Eijkelenkamp, coördinator cultuureducatie van het Servicebureau Onderwijs&Cultuur is er natuurlijk ook bij. “Ik ben erg trots op dit project, het is een goed voorbeeld van waarom taal en cultuureducatie zo goed samen gaan. Samen met de wensen van de school en expertise van onze vakdocenten Theater, Dans en Muziek is dit mooie project tot stand gekomen. Aansluitend op de presentatie is er een netwerkbijeenkomst voor intern cultuurcoördinatoren van de basisscholen. Zij krijgen een gratis workshop over hoe cultuureducatie wordt ingezet om de taalontwikkeling te stimuleren bij een taalachterstand. Volgend jaar starten wij met dit concept op drie Dordtse basisscholen! Een prachtig vervolg maar eigenlijk zou elke leerling de kans moeten krijgen om op deze wijze zijn woordenschat te vergroten!”

Werkwijze
Ieder blok op school duurt zes weken met woorden in een speciaal thema. Tijdens dit blok krijgen de leerlingen drie lessen cultuureducatie op de woensdagmiddag. De leerkracht levert de themawoorden aan de vakdocenten Theater, Dans en Muziek. De vakdocenten verwerken deze woorden in de les. Tijdens de cultuureducatielessen worden de zintuigen horen, zien en voelen ingezet bij het leren van de nieuwe woorden. Er wordt aanspraak gemaakt op de creativiteit, expressie en de verbeelding. En de leerlingen hebben plezier. Dit in combinatie met de reguliere lessen maakt dat de nieuwe woorden beter bijblijven.