Producten

Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur biedt producten voor verschillende doelgroepen. Afhankelijk van jouw vraag en het product zijn wij voor jou fondsenwerver, sparringspartner, bemiddelaar, adviseur, projectleider, trainer en/of vakdocent.
Voor de uitvoering van de producten werkt het SOC samen met lokale partners.

Servicebureau Onderwijs&Cultuur biedt de volgende producten: