Producten

Bij jou in de buurt

programma’s cultuureducatie voor het Primair en Voortgezet Onderwijs

Intro
Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) levert combinatiefunctionarissen Cultuur in Dordrecht en Alblasserdam. Ook verzorgt het SOC het kunst- en cultuuraanbod met lokale partners voor de combinatiefunctionarissen in Ridderkerk. De disciplines dans, theater, muziek, beeldende vorming, media & fotografie en taal & poëzie komen daarbij aan bod.

Omschrijving
De combinatiefunctionaris verzorgt in samenspraak met scholen een programma Cultuur op maat. Dit programma kan zowel onder als na schooltijd plaatsvinden en heeft als doel:

  • Een laagdrempelig, breed, gevarieerd en multidisciplinair cultuuraanbod onder en na schooltijd bieden in de eigen buurt. Kinderen en jongeren worden zo in aanraking gebracht met culturele organisaties.
  • Versterking van cultuureducatie door aandacht voor en ontwikkeling van doorgaande leerlijnen en implementatie daarvan binnen de scholen.
  • Versterking van cultuureducatie in het onderwijs door samenwerking met andere culturele organisaties.
  • Aansluiten op specifieke doelstellingen zoals het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk, beroepsvaardigheden, taalvaardigheid of ouderbetrokkenheid.
  • Het organiseren van cultuureducatie buiten de school in daarvoor bestemde locaties, bijvoorbeeld in het Energiehuis