Producten

Cultuureducatie met Kwaliteit

Landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 – 2020 voor het Primair Onderwijs

Intro 
‘Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Een samenleving die kinderen en jongeren serieus neemt, zorgt daarom voor goede cultuureducatie (beeldende kunst, dans, drama, muziek, media, literatuur en erfgoed) voor álle leerlingen.’ Uit Basis voor Cultuur, LKCA 2016.

Omschrijving
Cultuureducatie met Kwaliteit heeft als doel om cultuureducatie te verankeren in het primair onderwijs. Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) is penvoerder van 5x Cultuureducatie met Kwaliteit (5x CmK) in opdracht van de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Alblasserdam, Ridderkerk en Sliedrecht.

De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het bereik.
Het project 5x CmK bestaat uit vijf deelprojecten waarin het gaat om:

  • Het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen cultuureducatie
  • Het vergroten en delen van kennis van leerkrachten en vakspecialisten
  • Het stimuleren van de samenwerking tussen (lokale) culturele instellingen en het Primair Onderwijs

Basisscholen en culturele organisaties kunnen zich inschrijven voor één of meerdere deelprojecten. Een overzicht van de projecten vind je hieronder.