Producten

Cultuureducatie met Kwaliteit

Landelijke subsidieregeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CmK) 2021-2024 voor het (speciaal) primair onderwijs

CmK is een samenwerkingsproject tussen het Ministerie van OCW, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij verbinden de culturele sector met het onderwijs en werken op een toegankelijke en inspirerende manier samen met alle penvoerders. Wij voeren CmK uit in opdracht van de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Ridderkerk en Alblasserdam. Alle CmK activiteiten/projecten zijn op maat gemaakt en sluiten aan bij het gemeentelijk beleid en vallen onder een van de volgende drie CmK deelprojecten:

 1. Ruimte voor Cultuureducatie
  Ruimte maken voor programma’s voor alle scholen (po/vo/mbo/sbo) inclusief partners van integraal kindercentra (IKC). Dit kan onder schooltijd, in verbinding met andere vakken en/of in verbinding met de voor- en naschoolse educatie. Dit gebeurt door werksessies tussen onderwijs- en cultuureducatieprofessionals en pilotprojecten voor leerlingen. Met als resultaat bijvoorbeeld een doorgaande leerlijn cultuureducatie of duurzame samenwerkingen met het culturele veld.
 2. Helpdesk
  Helpdesk biedt hulp bij eerder opgezette cultuurprojecten cultuureducatie vanuit CmK, zoals verdieping, aanpassing, verbetering en ontwikkeling van deze projecten.
  Dit is voor de scholen die al een CmK traject bij/met ons hebben doorlopen.
 3. Leren & Inspireren
  Wij ontwikkelen ons steeds meer als expert op het gebied van actuele ontwikkelingen binnen cultuureducatie en richten ons met Leren & Inspireren de komende jaren op Kunst & Technologie, Taal & Cultuureducatie en Burgerschap, beroeps- en sociale vaardigheden. Dit doen wij door het organiseren van deskundigheidsbevordering, seminars, oplaadpunten en workshops om (blijvend) op de hoogte te zijn over alle facetten van cultuureducatie voor professionals in de kinderopvang, het (speciaal) onderwijs, culturele en maatschappelijke organisaties (directeuren, icc’ers, leerkrachten, docenten, pedagogisch medewerkers, locatiemanagers, educatief medewerkers en vakdocenten).

Contact
Vragen of benieuwd naar wat deelname aan CmK voor jouw school kan betekenen?
Neem contact op via info@onderwijs-cultuur.nl

Inspiratie
Basisscholen en culturele organisaties kunnen zich inschrijven voor één of meerdere deelprojecten. Een overzicht van inspiratie-projecten vind je hieronder.

 

 

Inspiratie-projecten: