Producten

Cultuurmakelaar Papendrecht

Sparringpartner en bemiddelaar cultuureducatie en cultuurparticipatie

Ben je op zoek naar een onafhankelijke sparringpartner om de kwaliteit van cultuureducatie en cultuurparticipatie in het algemeen in jouw gemeente te verbeteren? Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur geeft advies, is bemiddelaar, werkt vraaggericht en dialoog gestuurd, organiseert netwerkbijeenkomsten, onderhoudt netwerken en maakt verbindingen tussen doelgroepen, onderwijs, lokale culturele organisaties/ZZP’ers, maatschappelijke organisaties en uitgangspunten gemeente.

Cultuurmakelaar Papendrecht
De Cultuurmakelaar wordt door het Servicebureau Onderwijs&Cultuur uitgevoerd in opdracht van de gemeente Papendrecht, domein Cultuur. De Cultuurmakelaar stimuleert cultuureducatie en cultuurparticipatie in Papendrecht in het algemeen en in het bijzonder onder kinderen, jongeren en kwetsbare doelgroepen. De Cultuurmakelaar levert een concrete bijdrage aan de uitvoering van de cultuuragenda 2018-2022 Papendrecht. Hierbij is de Cultuurmakelaar verantwoordelijk voor het ophalen van vragen, wensen en behoeften bij de doelgroepen en het maken van verbindingen.

Contact
Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen als onafhankelijke sparringpartner en bemiddelaar cultuureducatie en cultuurparticipatie?
Neem contact op via cultuurmakelaar@onderwijs-cultuur.nl.

Inspiratie
Een overzicht van inspiratie-projecten vind je hieronder.

Inspiratie-projecten: