Workshops rap, media en prenten basisscholen Papendrecht NPO

Van maart t/m juni vinden er lessen Rap, Media en Prenten plaats in de boven-, midden- en onderbouw van de basisscholen in Papendrecht in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In totaal doen er 926 kinderen mee: 523 kinderen van de bovenbouw (10 locaties, 23 klassen), 73 kinderen middenbouw (6 locaties, 26 klassen) en 330 kleuters (14 klassen). Rap startte 8 maart op IKC De Wielen & ‘t Kofschip, Media startte 9 maart op IKC Beatrix. Op donderdag 12 mei zijn de eerste lessen voor de kleuterklassen gestart op basisschool De Kameleon en De Viermaster.

Samenwerking lokale culturele organisaties
De lessen Rap loopt tot en met mei en Media eindigt in juni. Op zaterdag 18 juni treedt een deel van de kinderen op tijdens het Kindermuziektheaterconcert van muziekvereniging Excelsior in Theater de Willem en worden daar ook een aantal van de video’s vertoond. Bij RTV Papendrecht worden de raps ook live uitgezonden!

Rap – bovenbouw
In vier lessen van een uur gaan de leerlingen van groep 7 & 8 onder leiding van docent Shema Radi aan de slag met het schrijven van een gezamenlijk rapnummer. In de vierde en afsluitende les nemen we deze rap samen op. Na afloop van het project krijgt elke groep een professioneel gemixte track opgestuurd. Tijdens de lessen stellen we elkaar verschillende vragen. Hoe is jouw leven veranderd door corona? Welke emoties brengt dat met zich mee? Hoe kun je je uiten middels het medium rap en hoe zet je dat om in een nummer? In samenwerking met RTV Papendrecht krijgen de groepen de mogelijkheid om hun Rap live uit te zenden!

Media – middenbouw | Maak een korte film!
De groepen 4, 5 en 6 krijgen een workshop Film aangeboden. In twee lessen van twee 2 uur gaan de leerlingen onder leiding van een mediadocent Mark Isarin aan de slag met het maken van een eigen korte film. Voordat we echt met de camera gaan werken, leren we eerst verschillende filmtechnieken en ontwikkelen we een storyboard wat het verhaal van de film weergeeft. In de film staat het verhaal van de leerling centraal. Wat is er eigenlijk allemaal verandert sinds corona in hun leven kwam? Welk moment is  het meest bijgebleven? Hoe zet je dat verhaal uiteindelijk om naar beeld? In samenwerking met Excelsior wordt gekeken naar de mogelijkheid voor het maken van een track bij de film!

Prenten en emoties – onderbouw
Speciaal voor de groepen 1/2 is de workshop Prenten en emoties ontwikkeld, in samenwerking met de Bibliotheek AanZet. Tijdens drie lesmomenten van 45 minuten wordt met een prachtig prentenboek ‘Vrolijk’ van Mies van Hout gewerkt aan emoties en gevoelens. Hierbij komen verhalen, drama en beeldende verwerking samen. De lessen worden gegeven door Désireé Monsantofils in samenwerking met Bibliotheek AanZet.

Nationaal Programma Onderwijs
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een (niet-structureel) investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. De gemeente Papendrecht wil het gemeentelijke deel van de NPO gelden graag inzetten voor het bevorderen van sociaal-emotioneel welzijn van de jeugd door het intensiveren van (buitenschools) sport, beweeg- en cultuuraanbod.Deze projecten hebben twee belangrijk gemeenschappelijk hoofddoelstellingen:

  1. Het bevorderen van het sociaal-emotioneel welzijn van de jeugd in Papendrecht.
  2. Door de uitvoering van de projecten wordt het onderschoolse cultuuraanbod (tijdelijk) geïntensiveerd.

Cultuurmakelaar Papendrecht
SOC organiseert als Cultuurmakelaar Papendrecht naar aanleiding hiervan van maart tot en met juni 2022 gratis workshops voor onder-, midden- en bovenbouw! Het project vindt plaats in samenwerking met de lokale culturele organisaties.