SOC kijkt terug op geslaagd seminar

Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur SOC brengt leerkrachten, icc-ers, directeuren, schoolbesturen, studenten, beleidsmedewerkers en medewerkers educatie samen tijdens seminar op 12 september.

Jaarlijks organiseert het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit een seminar om professionals die bezig zijn met Cultuureducatie te informeren en te inspireren. Verankering van Cultuureducatie binnen het onderwijs is een prioriteit nu en in de toekomst. Daarom organiseerde het SOC op woensdag 12 september het seminar (Cultuur)Onderwijs van de toekomst in het Energiehuis, Dordrecht.

Eye-opener
Het seminar werd bezocht door ruim 75 personen vanuit primair onderwijs, voortgezet onderwijs en culturele organisaties uit Dordrecht en omliggende gemeenten. De rode draad van het verhaal was dat het onderwijs van de toekomst steeds meer buiten de klasmuren zal plaatsvinden en dat een kind vanuit zichzelf, in een geschikte en uitdagende omgeving, in staat is om te leren en zich verder te ontwikkelen.
Voor veel deelnemers was het een eye-opener dat er meer anders denkenden zijn en dat bundeling van deze krachten kan leiden tot een echte verandering binnen het onderwijs. Als vervolg op dit seminar wordt er een werkgroep voor kennisdeling opgericht. Het was een inspiratievolle middag met bevlogen sprekers Claire Boonstra, Sjef Drummen, Shailoh Phillips en Johan van den Beucken.

Claire Boonstra
Volgens Claire Boonstra, oprichter Operation Education is ons huidige onderwijssysteem in een keurslijf geperst. Het systeem dat ooit bedacht is, met verplichte leerdoelen en een cito-toets, weerhoudt kinderen ervan hun eigen talenten te ontplooien. “Waarom wordt iedereen ertoe gedwongen hetzelfde te leren? Kijk naar de kwaliteiten en interesses van een kind, en stem daar je aanbod op af.”

Sjef Drummen
Sjef Drummen, mede-oprichter Agora & Niekée College ontwikkelde samen met zijn Co-Founders “Agora”. Dit oud-Griekse woord betekent plein en staat als vernieuwingsschool een radicaal andere manier te vinden om kinderen over de wereld om hen heen te laten leren. “We hebben ooit het model gehad waarbij je alle kennis van de wereld in stukjes hakt. Je noemt het “vakken”. (…) Wij draaien het helemaal om: we gaan de wereld onderzoeken. Doordat leerlingen die wereld onderzoeken komen ze de kennis tegen die nodig is om de wereld te snappen.

Shailoh Phillips
Ontwerpend leren, onderzoekend leren oftewel: het maakonderwijs. Het lijkt een echte hype te zijn/worden waar trendwatchers graag ellenlange uitleg en voorbeelden van geven.  Volgens Shailoh Phillips is maakonderwijs “helemaal niet iets nieuws”, maar zijn er gewoon nieuwe manieren / methoden / media en is het eerder een soort andere mindset die je als docent dient te krijgen. Het gaat er uiteindelijk onder andere om dat de leerlingen zelf ontdekken, experimenteren, nieuwsgierig gemaakt worden om te achterhalen hoe iets werkt en in stappen te denken. In deze workshop geen ingewikkelde zaken maar inspirerende voorbeelden uit het PO en VO. We maken een koppeling tussen alle nieuwe mooie initiatieven en de dagelijkse realiteit in de klas.

Johan van den Beucken
Johan van den Beucken is directeur van de Nieuweschool. Dit is een basisschool die onderwijs vormgeeft vanuit de overtuiging dat kinderen de intrinsieke motivatie hebben om zich te ontwikkelen en hieraan plezier beleven. Daarnaast is Nieuweschool een ontmoetingsplaats waar kinderen kennis, vaardigheden en attituden ontwikkelen die zij nodig hebben op hun weg naar volwassenheid. Twee belangrijke kernwaarden die voor Nieuweschool in dit proces de basis vormen zijn: plezier en ontwikkeling. Plezier + ontwikkeling= resultaat.
Kijk voor meer informatie op www.onderwijs-cultuur.nl.