Startbijeenkomst Dordts Leerprogramma

Programma

  • ‘Diversiteit en inclusie in het onderwijs’ door Bodine Romijn
    College en reflectie
  • Uitwisseling en borrel

Diversiteit en inclusie in het onderwijs door Bodine Romijn
We starten met een college diversiteit en inclusie in het onderwijs door Dr. Bodine Romijn.
Zij is onderzoeker en docent op de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen (PiDS).

Haar werk focust zich op gelijke kansen, diversiteit en inclusie in opvang en onderwijs.
Hierin kijkt ze naar de interculturele competenties van professionals en de rol die organisaties hebben in het ondersteunen en faciliteren van hun staf om cultureel sensitieve en inclusieve praktijken in de groep te implementeren.

Kansengelijkheid speelt een belangrijke rol binnen het Dordts Leerprogramma.

Is er voldoende aandacht voor diversiteit en inclusie in de lessen die op de elf scholen worden aangeboden?

In de literatuur bestaan vele definities van inclusie, maar in de kern gaat het vaak om twee punten: het erkennen en waarderen van diversiteit (diversiteit als rijkdom zien) en het welbevinden van mensen (zich thuis voelen).

Maar hoe ziet dat er concreet uit in de klas en op school? Wat is inclusie volgens kinderen zelf?

En welke rol kan ons DLP programma daarbij spelen?

Reflectie
Na het college gaan we in groepjes uit elkaar.  Aan de hand van reflectievragen bespreken we wat we wel/niet doen als het om diversiteit en inclusie binnen educatie gaat.

Plenair
We bespreken de uitkomsten van het reflectiedeel.

 

Praktische info

  • Wat           Startbijeenkomst DLP partners sport en cultuur
  • Wanneer  Donderdag 25 augustus
  • Tijd           14.00 uur – 17.00 uur
  • Waar         Ketel 2, Energiehuis