Succesvolle 6e editie van het Tankstation

Op dinsdag 18 juni 2019 heeft het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) de 6e editie van het Tankstation georganiseerd. Deze kennis-, inspiratie- en netwerkbijeenkomst is speciaal voor docenten, projectleiders en medewerkers die werken in opdracht van Stichting Cultuureducatie (SCe) met de labels: Servicebureau Onderwijs&Cultuur, ToBe cultuurcentrum, Popcentrale en Muziekschool Ridderkerk.

Programma
We zijn de dag begonnen met een presentatie van Jolinda van Dijk, manager SOC, over de ontwikkelingen die de organisatie heeft doorgemaakt in de afgelopen periode. Hier is onder andere gesproken over de huidige rol van de organisatie binnen het werkveld en op welke thema’s de organisatie zich richt.

Hierna zijn de deelnemers aan de slag gegaan tijdens een inspiratiesessie ‘Hoe om te gaan met gedragsproblemen’. De sessie was hiervoor opgesplitst in twee doelgroepen: 4 tot en met 12 jaar onder leiding van ervaringsdeskundige Conny Schmid en 12 tot en met 20 jaar onder leiding van ervaringsdeskundige Eke Koster. Hier zijn de deelnemers aan de slag gegaan met praktische tips en tricks voor in de les.

Tijdens de tweede inspiratiesessie is er ingegaan op thematisch en vakoverstijgend werken. We hebben inspirerende voorbeelden behandeld vanuit het SOC en zijn daarna zelf aan de slag gegaan. In groepjes van 3 à 4 hebben de docenten zelf een project, workshop of lessenreeks bedacht. Hierbij werd er niet gedacht vanuit een discipline maar vanuit een van de volgende vier thema’s: taalontwikkeling, rekenvaardigheden, sociale vaardigheden (de groep centraal) of persoonlijke vaardigheden (het kind centraal). Er zijn prachtige ideeën naar boven gekomen!

Afsluitend heeft iedereen tijdens deze zonnige middag bij kunnen praten tijdens een heerlijk borrel in het café Brandstof in het Energiehuis.

Evaluatie
Uit de evaluatieformulieren is naar voren gekomen dat de deelnemers de dag goed georganiseerd en inspirerend vonden. We kregen dan ook een 7,5 gemiddeld! Een quote van een van de deelnemers: “Heel fijn om eens samen te zijn met andere vakdocenten en kennis uit te kunnen wisselen. Ook de samenwerkopdrachten waren erg leuk en activerend. Leuk om eens samen iets te kunnen bedenken in plaats van alleen voor een groep te staan!”

Foto’s
Benieuwd naar alle foto’s? Kijk dan op Facebook!